Balkan/Sydosteuropa och Östersjöregionen – en jämförelse
PDF (Svenska)

Keywords

Östersjöregionen och Sydosteuropa/Balkan Centraleuropa vs Europas periferi
kulturgränser
kulturzoner
kulturell
etnisk och språklig mångfald
Baltic Sea region and South East Europe/the Balkans Central Europe vs. the periphery of Europe

How to Cite

Gustavsson, S. (2011). Balkan/Sydosteuropa och Östersjöregionen – en jämförelse. Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, 91–102. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3641

Abstract

.
PDF (Svenska)