På veje og afveje i Norden. Teodor Tripplin og hans rejser i de skandinaviske lande
PDF (Dansk)

Keywords

polsk rejselitteratur fra 1800-tallet
Norden
rejser i Norden
Teodor Tripplin
Polish travel literature from the 19th century
Scandinavia/Norden
travels in Scandinavia/Norden

How to Cite

Schab, S. (2011). På veje og afveje i Norden. Teodor Tripplin og hans rejser i de skandinaviske lande. Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, 277–287. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3661

Abstract

.
PDF (Dansk)

References

Andrysiak, Ewa. 2003. Teodor Tripplin. I: Słownik Biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej Ziemi Kaliskiej. Bd. 2. Wańka, Danuta (red.). Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół

Nauk, 230–231.

Chmielowski, Piotr. 1886. Teodor Tripplin. I: Chmielowski, Piotr (red.) Złota Przędza Poetów i Prozaików Polskich. Bd. 3, 797.

Chojnacki, Hieronim. 1998. Polska „Poezja Północy”. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Jespersen, Marianne Raakilde. 2007. A Map of Words – Mme de Staël’s three dimensional Cartography and Gendered Geography in The Influence of Literature upon Society and Corinne, or Italy. I: Povlsen, Karen Klitgaard (red.). Nothbound. Travels, Encounters, and Constructions 1700–1830. Aarhus: Aarhus University Press, 171–189.

Kolbuszewski, Jacek. 1976. O „Dzienniku podróży po Litwie i Żmudzi” Teodora Tripplina. Acta Baltico-Slavica IX, 157–190.

Kolbuszewski, Jacek. 2002/2003. Osobliwości życia i prozy doktora Tripplina. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XX/XXI, 365–373.

Kolbuszewski, Jacek. 2006. Teodor Tripplin. I: Słownik literatury popularnej. Żabski, Tadeusz (red.). Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 613–614.

Konopnicka, Maria. 1882a. Kilka słów o Teodorze Tripplinie i o podróżach jego (I). Wędrowiec. Bd. 39, nr 9, 129–130.

Konopnicka, Maria. 1882b. Kilka słów o Teodorze Tripplinie i o podróżach jego (II). Wędrowiec. Bd. 39, nr. 10, 155–157.

Konopnicka, Maria. 1882c. Kilka słów o Teodorze Tripplinie i o podróżach jego (III). Wędrowiec. Bd. 39, nr. 11, 170–171.

Konopnicka, Maria. 1882d. Kilka słów o Teodorze Tripplinie i o podróżach jego (IV). Wędrowiec. Bd. 39, nr. 12, 189–190.

Konopnicka, Maria. 1882e. Kilka słów o Teodorze Tripplinie i o podróżach jego (V). Wędrowiec. Bd. 39, nr. 13, 199–200.

Konopnicka, Maria. 1882f. Kilka słów o Teodorze Tripplinie i o podróżach jego (VI). Wędrowiec. Bd. 39, nr. 14, 218–221.

Kozicka, Dorota. 2003. Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży. Kraków: Universitas.

Lewenstam, F.H. 1877. Dr. Teodor Tripplin. I: Kłosy. Nr 616, Bd. XXIV, 256–257.

Nowaczyński, Adolf. 1936. Doktór Tripplin w Palestynie. I: Świat. Nr 1, 5–7.

Plebański, J.K. (den ansvarshavende redaktør). [Teodor Tripplins dødsannonce]. 1881. Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi. Bd. I. Warszawa: Księgarnia

Gebethnera i Wolffa, 327–328.

Povlsen, Karen Klitgaard. 2007. Travelling Mythologies of the North around 1760: Molesworth, Mallet, Gerstenberg, and several others in Copenhagen. I: Povlsen, Karen Klitgaard (red.). Northbound. Travels, Encounters, and Constructions 1700-1830. Aarhus: Aarhus University

Press, 129–150.

Roszkowska-Sykałowa, Wanda & Albrecht-Szymanowska, Wiesława. 2001. Józef Ignacy Kraszewski. I: Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. Bd.2. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 259–270.

Słabczyński, Wacław & Słabczyński, Tadeusz. 1992. Słownik podróżników polskich. (Tripplin). Warszawa: Wiedza Powszechna, 314–315.

de Staël, Anna Luiza Herminia Holstein. 1954. Wybór pism krytycznych. (overs. Anna Jakubiszyn-Tatarkiewicz). Wrocław: Zakład im. Ossolińskich.

Tripplin, Teodor. 1844. Wspomnienia z podróży po Danii, Norwegii, Anglii, Portugalii, Hiszpanii i państwie marokańskim. Bd.1–2. Poznań: drukarnia W. Stefańskiego.

Tripplin, Teodor. 1855. Pamiętniki lekarza Polaka i wypadków za granicą doznanych. Bd. 1–6. Warszawa: nakład i druk S. Orgelbranda.

Tripplin, Teodor. 1857. Najnowsza podróż po Danii, Norwegii i Szwecyi odbyte w roku 1855 przez skrzypka polskiego. Bd.1–3. Wilno: nakładem Księgarni P.F. Rubena Rafałowicza.

Tripplinówna, Aniela. 1881. Ostatnie lata życia ś.p. T. Tripplina. Kłosy. Nr 816-Bd. XXXIL, 32–33.