O określoności narracyjnej w Bibliotece Kapitana Nemo P.O. Enquista
PDF (Język Polski)

Keywords

określoność
rodzajnik określony
istotność
definiteness
definite article
salience

How to Cite

Skrzypek, D. (2011). O określoności narracyjnej w Bibliotece Kapitana Nemo P.O. Enquista. Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, 299–303. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3665

Abstract

.
PDF (Język Polski)

References

Enquist, P.O. 1991. Kapten Nemos bibliotek. Stockholm: Norstedts.

Enquist, P.O. Biblioteka kapitana Nemo. 1998. przekład Izabela Ptaszyńska-Sadowska. Izabelin: Świat literacki.

Lyons, C. 1999. Definiteness. Cambridge: Cambridge University Press.

Perlman, A. 1969. ‘This’ as a third article in American English. American Speech 44, 76–80.

Weinsberg, A. 1983. Językoznawstwo ogólne. Warszawa: PWN.