Tack så mycket! O szwedzkiej grzeczności językowej na przykładzie podziękowania w końcowych sekwencjach rozmowy telefonicznej
PDF (Język Polski)

Keywords

akt podziękowania
grzeczność językowa
sekwencja kończąca rozmowę telefoniczną
rozmowa instytucjonalna
język szwedzki
thanking
linguistic politeness
telephone conversation closing
institutional talk
Swedish

How to Cite

Zborowski, P. (2011). Tack så mycket! O szwedzkiej grzeczności językowej na przykładzie podziękowania w końcowych sekwencjach rozmowy telefonicznej. Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, 359–379. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3671

Abstract

.
PDF (Język Polski)

References

Allwood, Jens. 1981. Finns det svenska kommunikationsmönster? W: Forskningsgruppen: Invandrare och svenskar, kulturkonflikt och kulturförändringar (utg.). Vad är svensk kultur? Uppsatser

från ett symposium i Göteborg, april 1980 (= Papers in Anthropological Linguistics, 9). Göteborg: Institutionen för lingvistik vid Göteborgs universitet, 6–50.

Brown, Penelope i Stephen C. Levinson. 1978. Universals in language usage: politeness phenomena. W: Goody, Esther N. (ed.). Questions and politeness: Strategies in social interaction. Cambridge: Cambridge University Press, 56–311. Wydanie drugie poprawione jako: Brown, Penelope i Stephen C. Levinson. 1987. Politeness. Some universals in language use (= Studies in Interactional Sociolinguistics, 4), Cambridge: Cambridge University Press.

Daun, Åke. 1998. Svensk mentalitet. Ett jämförande perspektiv. Stockholm: Prisma.

Edmondson, Willis J. 1981. On saying you’re sorry. W: Coulmas, Florian (ed.). Conversational routine. Explorations in standardized communication situations and prepatterned speech (= Rasmus Rask Studies in Pragmatic Linguistics, 2). The Hague/Paris/New York: Mouton

Publishers, 273–288.

Goffman, Erving. (1967) 2006. Rytuał interakcyjny (przeł. Alina Sulżycka). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gu, Yueguo. 1990. Politeness phenomena in modern Chinese. Journal of Pragmatics 14(2), 237–257.

Kasper, Gabriele. 1990. Linguistic politeness: current research issues. Journal of Pragmatics 14(2), 193–218.

Koutlaki, Sofia A. 2002. Offers and expressions of thanks as face enhancing acts: tæ’arof in Persian. Journal of Pragmatics 34(12), 1733–1756.

Marcjanik, Małgorzata. 1992. Typologia polskich wyrażeń językowych o funkcji grzecznościowej. W: Anusiewicz, Janusz i Małgorzata Marcjanik (red.). Polska etykieta językowa (= Język a kultura, 6). Wrocław: Wiedza o Kulturze, 51–56.

Marcjanik, Małgorzata. (1993) 2001. Granice polskiej grzeczności językowej. W: W kręgu grzeczności. Wybór prac z zakresu polskiej etykiety językowej. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 21 30.

Meier, Ardith J. 1995. Defining politeness: Universality in appropriateness. Language Sciences 17(4), 345–356.

Nordberg, Bengt. 1998. On closings in alarm calls. Språk och Stil 8, 65 103.

Nwoye, Onuigbo G. 1992. Linguistic politeness and socio-cultural variations of the notion of face. Journal of Pragmatics 18(4), 309–328.

Nyborg, Roger, Nils-Owe Petterson i Britta Holm. 2001. Svenska utifrån. Lärobok i svenska. Stockholm: Svenska institutet.

Ożóg, Kazimierz. 1982. Podziękowania w polszczyźnie mówionej. Język Polski LXII, nr 4–5, 259–266.

Ożóg, Kazimierz. 1992. O niektórych aspektach semantyki zwrotów grzecznościowych. W: Anusiewicz, Janusz i Małgorzata Marcjanik (red.). Polska etykieta językowa (= Język a kultura, 6) Wrocław: Wiedza o Kulturze, 51–56.

Schmidt, Richard W. 1980. Review of Esther Goody, ed. Questions and politeness: strategies in social interaction. RELC Journal 11, 100–114.

Schulze, Rainer. 1985. Höflichkeit im Englischen. Tübingen: Gunther Narr Verlag.

Thelander, Mats. 2000. Svenska språket mitt i världen. W: Lewin, Leif (red.). Svenskt kynne. En konferens anordnad av Humanistisk samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet vid Uppsala universitet den 29 februari 2000 (= Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 139), Uppsala: Uppsala universitet, 51–66.

Zborowski, Piotr. 2005. Dankbarkeit vs. Höflichkeit und sprachliche Routine. Der Dankakt im Schwedischen verglichen mit Polnisch und Deutsch (= Seria Filologia Skandynawska, 11). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.