Co nam szepcze Syrena Czechowa? O nieuchronności „niemożliwego” tworzenia humanistyki
PDF (Język Polski)

Keywords

humanistyka
hermeneutyka
fantazmat
humor
pragnienie
humanities
hermeneutics
phantasm
desire

How to Cite

Neuger, L. (2011). Co nam szepcze Syrena Czechowa? O nieuchronności „niemożliwego” tworzenia humanistyki. Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, 197–203. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3650

Abstract

.
PDF (Język Polski)

References

Czechow, Antoni. 1960. Syrena. Przekład Jerzy Pomianowski. W: Idem. Człowiek w futerale i inne opowiadania. Warszawa: Czytelnik, 134–140.

Brillat-Savarin, Anthelme. 2003. Fizjologia smaku albo Medytacje o gastronomii doskonałej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Schuback, Marcia sá Cavalcante. 2008. Pochwała nicości. Eseje o hermeneutyce filozoficznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Heidegger, Martin. 1994. Bycie i czas. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hillman, James & Boer, Charles. 1999. Księga kucharska Zygmunta Freuda. Elma Books.

Markowski, Michał Paweł. 2006. O reprezentacji. W: Markowski, Michał Paweł & Nycz, Ryszard (red.). Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Kraków: Universitas, 287–333.

Downloads

Download data is not yet available.