Baba jak Szwed, czyli o ksenofobii we frazeologii
PDF (Język Polski)

Keywords

porównania
ksenofobia językowa
linguistic xenophobia
etnonimy
ethnonyms
frazeologia
phraseology
wartościowanie językowe
evaluative language

How to Cite

Skommer, G. (2011). Baba jak Szwed, czyli o ksenofobii we frazeologii. Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, 289–297. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3663

Abstract

.
PDF (Język Polski)

References

Bull, Tove. 1996. Aasen, språk og identitet. Språknytt 1, 17–20.

Masłowska, Ewa. 1991. Z problemów pejoratywizacji lub melioracji nazw własnych użytych w funkcji appellatiwów. [W:] Puzynina, Jadwiga i Anusiewicz, Janusz (red.). Język a kultura, tom 3. Wartości w języku i tekście. Wrocław: Wiedza o kulturze, 29–40.

Orłowski, Hubert. 1991. „Polnische Wirtschaft”: Dzieje i funkcje stereotypu. Przegląd Zachodni 3, 1–24.

Orłowski, Hubert. 1996. „Polnische Wirtschaft”. Zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit. (= Studien der Forschungsstelle

Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund. Bd. 21). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Orłowski, Hubert. 1998. „Polnische Wirtschaft”. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce. Tłum. Izabela i Sven Sellmer. Olsztyn: Wspólnota Kulturowa „Borussia”.

Pajdzińska, Anna. 1991. Wartościowanie we frazeologii. [W:] Puzynina, Jadwiga i Anusiewicz, Janusz (red.). Język a kultura, tom 3. Wartości w języku i tekście. Wrocław: Wiedza o kulturze, 15–28.

Peisert, Maria. 1992. Nazwy narodowości i ras we współczesnej polszczyźnie potocznej. [W:] Anusiewicz, Janusz i Nieckula, Franciszek (red.). Język a kultura, tom 5. Potoczność w języku i kulturze. Wrocław: Wiedza o kulturze, 209–223.

Skommer, Grzegorz. 2006a. Wyrażenia porównawcze. Model struktury i semantyki porównań w języku polskim i norweskim. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Skommer, Grzegorz. 2006b. Polsk riksdag eller Polen gjenspeilet i norsk fraseologi. Folia Scandinavica Posnaniensia 9, 23–32.