Baba jak Szwed, czyli o ksenofobii we frazeologii

Main Article Content

Grzegorz Skommer

Abstract

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Skommer, G. (2011). Baba jak Szwed, czyli o ksenofobii we frazeologii. Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, 289-297. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3663
Section
Articles

References

  1. Bull, Tove. 1996. Aasen, språk og identitet. Språknytt 1, 17–20.
  2. Masłowska, Ewa. 1991. Z problemów pejoratywizacji lub melioracji nazw własnych użytych w funkcji appellatiwów. [W:] Puzynina, Jadwiga i Anusiewicz, Janusz (red.). Język a kultura, tom 3. Wartości w języku i tekście. Wrocław: Wiedza o kulturze, 29–40.
  3. Orłowski, Hubert. 1991. „Polnische Wirtschaft”: Dzieje i funkcje stereotypu. Przegląd Zachodni 3, 1–24.
  4. Orłowski, Hubert. 1996. „Polnische Wirtschaft”. Zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit. (= Studien der Forschungsstelle
  5. Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund. Bd. 21). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
  6. Orłowski, Hubert. 1998. „Polnische Wirtschaft”. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce. Tłum. Izabela i Sven Sellmer. Olsztyn: Wspólnota Kulturowa „Borussia”.
  7. Pajdzińska, Anna. 1991. Wartościowanie we frazeologii. [W:] Puzynina, Jadwiga i Anusiewicz, Janusz (red.). Język a kultura, tom 3. Wartości w języku i tekście. Wrocław: Wiedza o kulturze, 15–28.
  8. Peisert, Maria. 1992. Nazwy narodowości i ras we współczesnej polszczyźnie potocznej. [W:] Anusiewicz, Janusz i Nieckula, Franciszek (red.). Język a kultura, tom 5. Potoczność w języku i kulturze. Wrocław: Wiedza o kulturze, 209–223.
  9. Skommer, Grzegorz. 2006a. Wyrażenia porównawcze. Model struktury i semantyki porównań w języku polskim i norweskim. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  10. Skommer, Grzegorz. 2006b. Polsk riksdag eller Polen gjenspeilet i norsk fraseologi. Folia Scandinavica Posnaniensia 9, 23–32.