Den muntliga dialekten och dess långa skrifthistoria. En överblick över älvdalskans skrifttraditioner

Main Article Content

Dorota Melerska

Abstract

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Melerska, D. (2011). Den muntliga dialekten och dess långa skrifthistoria. En överblick över älvdalskans skrifttraditioner. Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, 171-180. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3647
Section
Articles

References

 1. Björklund, Stig. 1956. Älvdalsmålet i Andreas Johannis Prytz’ Comoedia om Conung Gustaf Then Första 1622. Uppsala: Almqvist&Wiksell.
 2. Björklund, Stig. 1958. Gammalt och nytt i älvdalsmålet. I Solders, Severin et al. Älvdalens sockens historia V. Stockholm: Fritzes, 148–193.
 3. Björklund, Stig. 1974. Runskålen 1596 från Åsen i Älvdalen. Svenska landsmål och svenskt folkliv 97 (1974), 34–45.
 4. Dahl, Östen, Reinhammar, Maj, Williams, Henrik & Josephson, Olle. 2007. Älvdalska – dialekt eller minoritetsspråk? Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Årsbok 2007, 75–92.
 5. Edwards, John. 1985. Language, society and identity. Oxford: Blackwell. Gustavson, Helmer. 1996. Älvdalen – dalrunornas sista fäste. Skansvakten 81 (1996), 3–7.
 6. Edwards, John. 2004. Nytidsrunor – en ny syn på dalrunorna. I Östborn, Andreas (red.). Vår språkliga spännvidd. Mora: Stiftelsen Bonäs bygdegård, 63–72.
 7. Gustavson, Helmer & Hallonquist, Sven-Göran. 1985. Runor i Dalarna. Stockholm: Runverket, Riksantikvarieämbetet (distr.); Älvdalen: Elfdalens hembygdsförening.
 8. Hallonquist, Sven-Göran. 2004. Språkligt och kalendariskt bruk av runor i Ovansiljan. I Östborn, Andreas (red.). Vår språkliga spännvidd. Mora: Stiftelsen Bonäs bygdegård, 73–89.
 9. Hyltenstam, Kenneth (red.). 1999. Sveriges sju inhemska språk – ett minoritetsspråksperspektiv. Lund: Studentlitteratur.
 10. Larsson, Gösta, Welin, Bengt & Welin, Ulla. 2008. Hur många talar älvdalska idag? Föredrag vid Andra konferensen om ävdalska, Älvdalen, 18–19 juni 2008.
 11. Levander, Lars. 1925. Dalmålet. Beskrivning och historia I. Uppsala.
 12. Noreen, Adolf. 1881. Dalmålet. Inledning till Dalmålet. Stockholm: Kongl. Boktryckeriet.
 13. Rehnström, Björn. 2005. En bugning för språket. Nu har Älvdalen fått svart på vitt hur de egna orden ska skrivas. Borlänge Tidning 23/3, 25.
 14. Sapir, Yair. 2008. Råðjärums älvdalska ortografi. Föredrag vid Andra konferensen om ävdalska, Älvdalen, 18–19 juni 2008.
 15. Solders, Severin. 1953. Älvdalens sockens historia IV. Stockholm: Fritzes.
 16. Steensland, Lars. 1982. Hur skriver man älvdalsmål? Skansvakten 67 (1982), 9–11.
 17. Steensland, Lars. 1990. Är älvdalskan ett språk eller en dialekt – och vad spelar det egentligen för roll? Studier i modern språkvetenskap 9, 216–222.
 18. Westling, Erik. 1997. Runinskrifter på ett s.k. bärträ i Månsta by Älvdalens socken. Skansvakten 62 (1997), 16–17.