Lavær!

Main Article Content

Erik Hansen

Abstract

The paper is a brief study of the Danish expression lavær! (lad være). The author presents the expression’s origin and makes comments regarding lavær-related problems of orthographic, phonetic and semantic nature. The paper is concluded with remarks concerning the expression’s grammatical and syntactic status.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Hansen, E. (2016). Lavær!. Folia Scandinavica Posnaniensia, 20, 51-56. https://doi.org/10.1515/fsp-2016-0025
Section
Articles

References

 1. MATERIALE
 2. Abell, Kjeld (1935). Melodien der blev væk. København: Gyldendal.
 3. Abell, Kjeld (1967). Dyveke. København: Gyldendal.
 4. Andersen, Benny (1968). Tykke Olsen. København: Borgen.
 5. Andersen, Benny (1979). Orfeus i undergrunden. København: Borgen.
 6. Bodelsen, Anders (1971). Straus. København: Gyldendal.
 7. Bodelsen, Anders (1987). Jeg kommer til at løbe. København: Gyldendal.
 8. Bodelsen, Anders (2009). Varm luft. København: Gyldendal.
 9. Lucas, I., McClymont, A. (red.). (1998). Ny dansk dramatik. København: Dansklærerforeningen.
 10. Madsen, Svend Åge (1976). Tugt og utugt i mellemtiden, bd. 2. København: Gyldendal.
 11. Madsen, Svend Åge (1990). Mellem himmel og jord. København: Gyldendal.
 12. Panduro, Leif (1960). De uanstændige. København: Gyldendal.
 13. Panduro, Leif (1971). Rundt om Selma. København: Gyldendal.
 14. Pontoppidan, Henrik (1950). Noveller og Skitser, bd. I-III. København: Gyldendal.
 15. Rifbjerg, Klaus (1962). Weekend. Kosmorama, december.
 16. Rifbjerg, Klaus (1976). De beskedne, bd. 1. København: Gyldendal.
 17. Rifbjerg, Klaus (1993). Vi bliver jo ældre. København: Gyldendal.
 18. Schandorph, Sophus (1905). Skovfogedbørnene. København: Gyldendal.
 19. Soya (1947): Efter. København: Westermann.
 20. Stein, Jesper (2014). Akrash. København: Politikens Forlag.
 21. Storm Petersen, Robert (1956). I Tonernes Verden og 48 andre Fortællinger. København: Branner og Korch.
 22. Storm Petersen, Robert (1974-76). Tegninger og tekster, bd. I-III. København: Carit Andersen.
 23. Weinreich, Torben (2007). Tværsummen. Lundby: Phiomia.
 24. Wied, Gustav (1966-68). Romaner, noveller, skuespil, bd. 1-12. København: Rosenkilde og Bagger.
 25. Aakjær, Jeppe (1920). Samlede Digte, bd. I-II. København: Gyldendal.
 26. LITTERATUR
 27. Brink, L. et al. (1990). Den Store Danske Udtaleordbog. København: Munksgaard.
 28. EDG = Diderichsen, P. (1962). Elementær dansk Grammatik. 3. udg. København: Gyldendal.
 29. GDS = Hansen, E. & Heltoft, L. (2011). Grammatik over det Danske Sprog, bd. I-III. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
 30. Hansen, E. (2006). Dæmonernes Port. 5. udg. København: Hans Reitzel.
 31. RO = Dansk Sprognævn (2012). Retskrivningsordbogen. 4. udg. København: Alinea A/S.