Lavær!
PDF (Dansk)

How to Cite

Hansen, E. (2016). Lavær!. Folia Scandinavica Posnaniensia, 20, 51–56. https://doi.org/10.1515/fsp-2016-0025

Abstract

The paper is a brief study of the Danish expression lavær! (lad være). The author presents the expression’s origin and makes comments regarding lavær-related problems of orthographic, phonetic and semantic nature. The paper is concluded with remarks concerning the expression’s grammatical and syntactic status.
https://doi.org/10.1515/fsp-2016-0025
PDF (Dansk)

References

MATERIALE

Abell, Kjeld (1935). Melodien der blev væk. København: Gyldendal.

Abell, Kjeld (1967). Dyveke. København: Gyldendal.

Andersen, Benny (1968). Tykke Olsen. København: Borgen.

Andersen, Benny (1979). Orfeus i undergrunden. København: Borgen.

Bodelsen, Anders (1971). Straus. København: Gyldendal.

Bodelsen, Anders (1987). Jeg kommer til at løbe. København: Gyldendal.

Bodelsen, Anders (2009). Varm luft. København: Gyldendal.

Lucas, I., McClymont, A. (red.). (1998). Ny dansk dramatik. København: Dansklærerforeningen.

Madsen, Svend Åge (1976). Tugt og utugt i mellemtiden, bd. 2. København: Gyldendal.

Madsen, Svend Åge (1990). Mellem himmel og jord. København: Gyldendal.

Panduro, Leif (1960). De uanstændige. København: Gyldendal.

Panduro, Leif (1971). Rundt om Selma. København: Gyldendal.

Pontoppidan, Henrik (1950). Noveller og Skitser, bd. I-III. København: Gyldendal.

Rifbjerg, Klaus (1962). Weekend. Kosmorama, december.

Rifbjerg, Klaus (1976). De beskedne, bd. 1. København: Gyldendal.

Rifbjerg, Klaus (1993). Vi bliver jo ældre. København: Gyldendal.

Schandorph, Sophus (1905). Skovfogedbørnene. København: Gyldendal.

Soya (1947): Efter. København: Westermann.

Stein, Jesper (2014). Akrash. København: Politikens Forlag.

Storm Petersen, Robert (1956). I Tonernes Verden og 48 andre Fortællinger. København: Branner og Korch.

Storm Petersen, Robert (1974-76). Tegninger og tekster, bd. I-III. København: Carit Andersen.

Weinreich, Torben (2007). Tværsummen. Lundby: Phiomia.

Wied, Gustav (1966-68). Romaner, noveller, skuespil, bd. 1-12. København: Rosenkilde og Bagger.

Aakjær, Jeppe (1920). Samlede Digte, bd. I-II. København: Gyldendal.

LITTERATUR

Brink, L. et al. (1990). Den Store Danske Udtaleordbog. København: Munksgaard.

EDG = Diderichsen, P. (1962). Elementær dansk Grammatik. 3. udg. København: Gyldendal.

GDS = Hansen, E. & Heltoft, L. (2011). Grammatik over det Danske Sprog, bd. I-III. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Hansen, E. (2006). Dæmonernes Port. 5. udg. København: Hans Reitzel.

RO = Dansk Sprognævn (2012). Retskrivningsordbogen. 4. udg. København: Alinea A/S.

Downloads

Download data is not yet available.