„Odbijajacy sie czkawka sen złosliwego lingwisty”. O postrzeganiu języka duńskiego i trudnościach w jego przyswajaniu
PDF (Język Polski)

How to Cite

Schab, S. I., & Sobkowiak, M. (2016). „Odbijajacy sie czkawka sen złosliwego lingwisty”. O postrzeganiu języka duńskiego i trudnościach w jego przyswajaniu. Folia Scandinavica Posnaniensia, 20, 187–204. https://doi.org/10.1515/fsp-2016-0037

Abstract

The paper is an attempt at presenting stereotypes describing the Danish language as one that is unpleasant to listen to and hard to learn as well as analyzing linguistic facts and research findings that may prove the mentioned stereotypes right or wrong. The first part of the paper is therefore based on research within travel literature, while the second part focuses on linguistic data and research within the areas of Polish and Danish grammar (phonetics and phonology in particular) and language acquisition.
https://doi.org/10.1515/fsp-2016-0037
PDF (Język Polski)

References

Sodeberg Arnfast, J, Normann Jørgensen, J (2003). [jæme 'gåd mæn 'u:3 'bæsd]: om udvikling af dansk udtalefærdighed hos unge med henholdsvis tyrkisk, amerikansk-engelsk og polsk modersmål. [W:] A. Holmen et al. (red), Veje til dansk: forskning i sprog og sprogtilegnelse (s. 55-90). København: Akademisk Forlag.

Basbøll, H. (2005). The Phonology o f Danish. Oxford: Oxford University Press.

Bigailaité, N. (2010). Dansknær udtale hos udlændinge - et realistisk mål eller en illusion? (=Københavnerstudier i tosprogethed bind 50). København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet.

Bleses, D.,Basbøll, H. (2004). The Danish sound structure - Implications for language acquisition in normal and hearing impaired populations. [W:] E. Schmidt et al. (red.), Brain, Hearing and Learning. 20th Danavox Symposium 2003 (s. 165-190).

Bleses, D. (et al.). (2008). Early vocabulary development in Danish and other languages: A CDI-based comparison. Journal o f child language 35, 619-650.

Bostrup, L. (2013). Dansk er svært - men du skal nok få det lært. Vanløse: Forlaget Bostrup.

Christensen, J.K. (2015). Janina, kære, Janina. W: Berlingske (13.01.2015). http://www.b.dk/boeger/janina-kaere-janina (dostęp 20.07.2016).

Duedahl, P. (red.). (2002). Jeg har aldrig kendt mage til land - rejseberetninger fra Danmark gennem 1000 år. København: Aschehoug.

Frederiksen, P. at al. (2006). Grundbogen til Danmarkshistorien. Aarhus: Systime.

Gałczyńska, M. (2011). Duńska Odyseja. Szczecin: Wydawnictwo Promocyjne Albatros.

Gregersen, F. (2005). Fra leverpostej til frugtsalat: tanker om danskhed og sprog. W: T. F. Knap et al. (red.). Hvad er så danskhed?: 11 essays om danskhed i sprog, litteratur og medier (s. 144-161). Gjern: Hovedland.

Grønnum, Nina. (2007). Rødgrød med fløde. København: Akademisk Forlag.

Haberland, H. (1994). Danish. [W:] E. Konig, J. Van der Auwera (red.). The Germanic Languages (s. 313-348). London/New York: Routledge.

Harbsmeier, M. (2002). ”Når de taler, lyder det som om de græder...” . Nogle betragtninger over hvad rejseberetninger kan fortælle. W: P. Duedahl (red.). Jeg har aldrig kendt mage til land - rejseberetninger fra Danmark gennem 1000 år (s. 11-14). København: Aschehoug.

Janikowski, K. (1990). Podręcznik wymowy duńskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Janikowski, K. (2005). Dlaczego mówiony język duński jest tak trudny dla Polaków? Orbis Linguarum vol. 29, 441-448.

Jurna, M. (2014). [a] som i alfa? En længdeundersøgelse af fem esteres tilegnelse af danske urundede fortungevokaler. (= Københavnerstudier i tosprogethed bind 69). København:Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet. http://andetsprogsforskning.ku.d/forskning/koebenhavnerstudier_i_tosprogethed_/manuskripter/Bind_69_-_Merike_J_rna_-_a_som_i_alfa.pdf [dostęp 21.07.2016].

Kirk, K., Mølgaard Jørgensen, L. (2006). På vej mod effektiv udtaleundervisning. København: Ministeriet Flygtninge, Indvandrere og Integration

Kirk, K. (2008). Dansk udtale - en undervisningsvejledning. København: Ministeriet Flygtninge, Indvandrere og Integration

Laskowski, R. (1998). Aspekt. [W:] R. Grzegorczykowa et al. (red.) Gramatyka współczesnego języka polskiego. Warszawa: PWN, 157-169.

Maciejewski, W. (1999). Świat języków (=Wielka Encyklopedia geografii świata 14). Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.

Majewicz, A.F. (1985). The grammatical category o f aspect in Japanese and Polish in a comparative perspective. A typological study. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Mellon, J. (1992). Og gamle Danmark... En beskrivelse a f Danmark i det herrens år 1992. Århus: Centrum.

Nagórko, A. (2010). Podręczna gramatyka języka polskiego. Warszawa: PWN.

Nietzsche, F. (2011). Z genealogii moralności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Orłowski, H. (2004). Die Lesbarkeit von Stereotypen. Der deutsche Polendiskurs im Blick historischer Stereotypenforschung und historischer Semantik. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.

Ostaszewska, D., Tambor, J. (2004). Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Warszawa: PWN.

Polański, K. (2003). Gramatyka. [W:] K. Polański (red.): Encyklopedia Językoznawstwa Ogólnego. Wrocław/Warszawa/Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, 208.

Rajnik, E. (2014). Podstawy gramatyki języka duńskiego z ćwiczeniami. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Ritzau, U. et al. (2009). Danish as a Second Language: Attitudes, Accents, and Variation. W: M. Maegaard et al. (red.). Language attitudes, standardization and language change. Perspectives on themes raised by Tore Kristiansen on the occasion o f his 60th birthday(s. 255-272). Oslo: Novus Forlag.

Schab, S. (2007). Odkrywanie Północy. Polskie relacje podróżnicze ze Skandynawii - XVII XIX wiek. W: Tornquist-Plewa, B. (red.). Skandinavien och Polen. Moten, relationer och omsesidig påverkan (=Slavica Lundensia 23) (s. 225-251). Lund.

Schachtenhaufen, R. (2007). Realiseringen a f schwa i spontant dansk tale. Praca magisterska. København: Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. http://schwa.dk/filer/Schwa_speciale.pdf [dostęp 21.07.2016]

Schachtenhaufen, R. (2010). Schwa-assimilation og stavelsesgrænser. NyS 39, 64-92 http://schwa.dk/filer/Schachtenhaufen_NyS_39.pdf [dostęp 21.07.2016]

Schachtenhaufen, R. (2013). Fonetisk reduktion i dansk. Rozprawa doktorska. Copenhagen Business School. http://schwa.dk/filer/schachtenhaufen_afhandling.pdf [dostęp: 21.07.2016].

Sobkowiak, M. (2009). Perfektivitet og imperfektivitet i dansk og polsk - et kontrastivt studium i aspekt og aktionsart. Rozprawa doktorska. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii. https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/1082/1/phd_sobkowiak_final.pdf [dostęp: 21.07.2016].

Thomson, C. 2011. Travel writing. London and New York: Routledge.

Trecca, F. et al. (2015). When too many vowels impede language processing: The case of Danish. Poster session presented at 40th Annual Boston University Conference on Language Development, Boston, USA.

Wróbel, H. (2001). Gramatyka języka polskiego. Kraków: OD NOWA.

Øckenholt, M. (2001). Dansk er svært. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S.

ŹRÓDŁA INTERNETOWE

http://grzegorz-odense.dk/informator/czy-warto-uczyc-sie-jezyka-dunskiego/ (dostęp 31.08.2015).

http://polonia.dk/article/show/186 (dostęp 31.08.2015)

http://www.koniecswiata.net/europa/dania-z-wyspami-owczymi/encyklopedia/ludziei-kultura/ (dostęp 31.08.2015)

http://frakobenhavnwithlove.blogspot.com/2014/11/nauka-dunskiego-jakwyglada.html (16.11.2015)

Downloads

Download data is not yet available.