Om possessiva adjektiv i polskan och svenskan
PDF (Dansk)

How to Cite

Skrzypek, D. (2016). Om possessiva adjektiv i polskan och svenskan. Folia Scandinavica Posnaniensia, 20, 229–240. https://doi.org/10.1515/fsp-2016-0040

Abstract

The article discusses possessive adjectives in Polish (derived from nouns and used to mark possession), their structure and functional scope as well as diachrony, and contrasts them with similar formations in Swedish. Adjectives derived from names and surnames are a marginal phenomenon in the Scandinavian languages and as such absent from most grammatical descriptions; their scope of use is limited. However, a comparison with Polish allows a new perspective on these adjectives in Polish as an alternative possessiva structure. The analysis is based on corpora search of Polish and Swedish texts.
https://doi.org/10.1515/fsp-2016-0040
PDF (Dansk)

References

PRIMÄRA KÄLLOR

Reymont, W. (1919). Za frontem. Warszawa

Rönblom, H.K. (1958). Tala om rep. Stockholm

SEKUNDÄRA KÄLLOR

Corbett, G. (1987). The Morphology/Syntax Interface: Evidence from Possessive Adjectives in Slavonic. Language vol. 63 no 2, s. 299-345.

Grošelj, M. (1955). O posesivnem adjektivu v slovanšcini in toharšcini, Slavisticna Revija VIII, 1-2, Ljubljana.

Heinz, A. (1957). Uwagi nad funkcja znaczeniowa przymiotnika odrzeczownikowego. Język polski XXVI, s. 257-274.

Honowska, M. (1963). Geneza złożonej odmiany przymiotników w swietle faktów języka starocerkiewno-słowiańskiego. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Huntley, D. (1984). The distribution of the denominative adjective and the adnominal genitive in Old Church Slavonic. I: J. Fisiak (ed.). Historical Syntax (s. 217-237). Berlin: Walter de Gruyter.

Jadacka, H. (2001). System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Meillet, A. (1905). Études sur l’étymologie & le vocabulaire du vieux slave. Paris: Librairie Emile Bouillon.

Miklosisch, F. (1868-74). Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. Wien: W. Braumüller.

SAG = Svenska Akademiens Grammatik. Teleman et.al. (red.). 1999. Stockholm: Svenska Akademien

Smółkowa, T. (2001). Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej. Kraków: Wydaw. Instytutu Jezyka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.

Szlifersztejnowa, S. (1960). Przymiotniki dzierżawcze w jezyku polskim. Polska Akademia Nauk. Prace Jezykoznawcze 22. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Urban, M. (2006). Współczesne przymiotniki odrzeczownikowe z wybranymi formantami sufiksalnymi. Torun: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Wackenagel, J. (1908). Genitiv und Adjektiv. Mèlanges de linquistique, offerte à M. Ferdinand de Saussure, Paris.

ELEKTRONISKA KÄLLOR

Svenska språkbanken, https://spraakbanken.gu.se

Poliqarp, http://nkjp.pl/poliqarp/

Downloads

Download data is not yet available.