Pressto.

Nagłowek strony

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. Prof. dr hab. Wojciech Wrzosek, UAM, Wydział Historyczny, Polska

Redaktor tematyczny

  1. Prof. dr hab. Wojciech Wrzosek, UAM, Wydział Historyczny, Polska
  2. Prof. UAM dr hab. Wiktor Werner, UAM, Wydział Historyczny, Polska
  3. Prof. UAM dr hab. Violetta Julkowska, UAM, Wydział Historyczny, Polska
  4. dr Marta Studenna-Skrukwa, UAM, Wydział Historyczny, Polska

Sekretarz Redakcji

  1. dr Karolina Polasik-Wrzosek, UAM, Wydział Historyczny, Polska

Członek Redakcji

  1. dr hab. Maria Solarska, UAM, Wydział Historyczny, Polska
  2. dr Grzegorz Skrukwa, UAM, Wydział Historyczny, Polska
  3. dr Anna Brzezińska, UŁ, Wydział Filozoficzno-Pedagogiczny, Polska


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo