Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
  • Format tekstu: Microsoft Word lub Open Office (pliki .doc, .rtf i .odt).
  • Rozmiar tekstu: czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1.5 pkt, marginesy 2.5 cm.
  • Maksymalna objętość tekstu: jeden arkusz wydawniczy (40 tys. znaków ze spacjami).
  • Konieczne jest wykonanie bibliografii załącznikowej oraz przypisów dolnych według wzoru.
  • Artykuły należy przesyłać drogą elektroniczną na adres histteor@gmail.com wyłącznie z załączonymi abstraktami w języku polskim i angielskim (maksymalnie do 10 wersów), słowami kluczowymi po polsku i po angielsku (min. 3, max 5) oraz zwięzłą notką o Autorze.

Wytyczne dla autorów

Format tekstu: Microsoft Word lub Open Office (pliki .doc, .rtf i .odt).
Rozmiar tekstu: czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1.5 pkt, marginesy 2.5 cm. Maksymalna objętość tekstu: jeden arkusz wydawniczy (40 tys. znaków ze spacjami).
Konieczne jest wykonanie bibliografii załącznikowej oraz przypisów dolnych według wzoru
Artykuły należy przesyłać drogą elektroniczną na adres histteor@gmail.com wyłącznie z załączonymi abstraktami w języku polskim i angielskim (maksymalnie do 10 wersów), słowami kluczowymi po polsku i po angielsku (min. 3, max 5) oraz zwięzłą notką o Autorze zaopatrzoną adresem mailowym do publikacji (jeśli Autor nie zastrzegł), adresem pocztowym do korespondencji i telefonem kontaktowym (dane wyłącznie dla redakcji i wydawnictwa).

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.