Pressto.

Nagłowek strony

Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Historia@Teoria?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Format tekstu: Microsoft Word lub Open Office (pliki .doc, .rtf i .odt).
Rozmiar tekstu: czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1.5 pkt, marginesy 2.5 cm. Maksymalna objętość tekstu: jeden arkusz wydawniczy (40 tys. znaków ze spacjami).
Konieczne jest wykonanie bibliografii załącznikowej oraz przypisów dolnych według wzoru
Artykuły należy przesyłać drogą elektroniczną na adres histteor@gmail.com wyłącznie z załączonymi abstraktami w języku polskim i angielskim (maksymalnie do 10 wersów), słowami kluczowymi po polsku i po angielsku (min. 3, max 5) oraz zwięzłą notką o Autorze zaopatrzoną adresem mailowym do publikacji (jeśli Autor nie zastrzegł), adresem pocztowym do korespondencji i telefonem kontaktowym (dane wyłącznie dla redakcji i wydawnictwa).

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
  2. Format tekstu: Microsoft Word lub Open Office (pliki .doc, .rtf i .odt).
  3. Rozmiar tekstu: czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1.5 pkt, marginesy 2.5 cm.
  4. Maksymalna objętość tekstu: jeden arkusz wydawniczy (40 tys. znaków ze spacjami).
  5. Konieczne jest wykonanie bibliografii załącznikowej oraz przypisów dolnych według wzoru.
  6. Artykuły należy przesyłać drogą elektroniczną na adres histteor@gmail.com wyłącznie z załączonymi abstraktami w języku polskim i angielskim (maksymalnie do 10 wersów), słowami kluczowymi po polsku i po angielsku (min. 3, max 5) oraz zwięzłą notką o Autorze.
 

Prawa autorskie

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Historia@Teoria są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Historia@Teoria udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Historia@Teoria pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo