Historia@Teoria

Aktualny numer

Tom 1 Nr 7 (2018)
Opublikowany 2019 czerwca 27

OPIS CZASOPISMA
Już w XX wieku okazało się, że wszystko co ludzkie godne jest zainteresowań historyków. To, co ludzkie wyznacza nie tylko uniwersum historycznych stanów rzeczy, ale i znajduje się w polu dociekań nauk humanistycznych i społecznych. Historia skazana więc jest na dialog z innymi naukami o człowieku. Historia@Teoria publikować będzie innowacyjne teksty z szeroko rozumianych nauk historycznych oraz z obszaru metadyscyplin historycznych: filozofii historii, metodologii nauk historycznych, historii historiografii i teorii historii… Historia@Teoria to forum dialogu badaczy reprezentujących nauki wspomagające historię, subdyscypliny historyczne, a także inne nauki o człowieku: historię sztuki, archeologię, socjologię, psychologię, antropologię kulturową, w tym w szczególności antropologię historyczną, socjologię historyczną, itp. Kwartalnik prezentować będzie wyniki badań, które mogą być istotne dla wzbogacenia myślenia historycznego. Działem specjalnym pisma jest metodologia nauk historycznych.

INDEKSOWANE W: Google Scholar; WorldCat  
DOI:
10.14746/ht ISSN: 2450-8047
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:

CC_by-nd/4.0
Wyświetl wszystkie wydania