STABILIZACJA MAKROEKONOMICZNA NA BIAŁORUSI W LATACH 2005-2014
PDF

Słowa kluczowe

macroeconomic stability
Belarus
macroeconomic stability pentagon

Abstrakt

The economic policy of modern countries pays particular attention to the issue of macroeconomic stability which ensure sustainable growth and competitiveness. The article focuses on the situation in Belarusian economy from 2005 to 2014 in the context of macroeconomic stability. For research purposes, the author uses the method of the macroeconomic stability pentagon.

https://doi.org/10.14746/ht.2018.7.1.12
PDF

Bibliografia

Barczak R., Kąsek L., Lubiński M., Marczewski K., Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, Warszawa 2006.

Barczyk R., Teoria i praktyka polityki antycyklicznej, Poznań 2004.

Baza danych Departamentu Statystyki Białorusi, http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/vneshnyayatorgovlya_2/osnovnye-pokazateli-za-period-s-__-po-____gody_10/osnovnyepokazateli-vneshnei-torgovli/ [dostęp: 02.04.2017].

Baza danych Departamentu Statystyki Białorusi, http://www.belstat.gov.by/en/ofitsialnaya-statistika/social-sector/trud/godovye-dannye/number-of-employed-byownership-types/ [dostęp: 07.04.2017].

Ćwikliński H. (red.), Polityka gospodarcza, Gdańsk 2004.

Falkowski K., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Białorusi, Rosji i Ukrainy, Warszawa 2013.

Gieogrica J.P., Białoruś – między Polską a Rosją – konflikt czy dialog? [w:] Białoruś – między Unią Europejską a Rosją, Warszawa 2012.

Kołodko G.W., Kwadratura pięciokąta [w:] P. Kozłowski, M. Wojtysiak-Kotlarski (red.), Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji, Warszawa 2014.

Konończuk W., Trudny „sojusznik” – Białoruś w polityce Rosji, Warszawa 2008, http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_34_bialorus_pl_net.pdf [dostęp: 02.04.2017].

Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Warszawa 2011.

Strona internetowa Narodowego Banku Polskiego, https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/pakt-stabilnosci-i-wzrostu [dostęp: 07.04.2017].

Złotnikow L., Białoruski model ekonomiczny – forma, treść, efektywność [w:] M. Iwanow (red.), Białoruś: dalsza droga do demokracji, Wrocław 2011.