POLITYKA WŁADIMIRA PUTINA A KWESTIA ROSYJSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
PDF

Słowa kluczowe

Russia
national id entity
relig ion
Orthodox Christianity

Abstrakt

The article deals with the issue of shaping the national identity in Russia after the collapse of the USSR. The author analyzes the significance of religious phenomena, and in particular Orthodox Christianity in the creation of new forms of collective identity.
https://doi.org/10.14746/ht.2018.7.1.14
PDF

Bibliografia

LITERATURA PRZEDMIOTU:

Curanowić A., Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2010;

Darski J., Estonia: historia, współczesność, konflikty narodowe, Warszawa 1995;

Dyczewski L., Szwed R., Wstęp [w:] Odmiany tożsamości, red. D. Wilk, Lublin 2010;

Gessen M., Putin. Człowiek bez twarzy, Warszawa 2012;

Herpen van M.H., Powolny rozwój radykalnego reżimu prawicowego w Rosji, Gdańsk 2014;

Jerofiejew W., Encyklopedia duszy rosyjskiej, Warszawa 2003;

Kozakiewicz J., Polityka bezpieczeństwa państw bałtyckich, Kraków 2003;

Kukułka J., Pojmowanie i istota tożsamości narodowej pod koniec XX wieku [w:] Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych, red. S. Bieleń, W. M. Góralski, Warszawa 1999;

Laquer W., Russian Eurasianizm: An Ideology of Empire, Waszyngton 2008;

Lazari de A., Tożsamość Rosjan po aneksji Krymu [w:] Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań współczesności, red. T. Domański, Łódź 2016;

Leoński J., Rzepa T., Z zagadnień narodowościowych współczesnej Rosji [w:] Rozumieć Rosję. Tropy, red. M. Figura, G. Kotlarski, Poznań 1997;

Levy C. J., At Expense of All Others, Putin Picks a Church, New York 2008;

Pietrzko B., Rosja [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice 2004;

Potulski J., Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej. Między nauką, ideologicznym dyskursem a praktyką, Gdańsk 2010;

Szczukin W., Dusza rosyjska [w:] Idee w Rosji, red. A de Lazari, Łódź 1999;

Wierzbicki A., Rosja. Etniczność i polityka, t. 5, Warszawa 2011.

CZASOPISMA:

Portnikow W., Big Father, „Polityka” 2007, nr 47;

Brzozowicz G., Jesteśmy na siebie skazani. Wywiad z Nikitą Michałkowem, „Newsweek” 2008, nr 7.

ŹRÓDŁA ELEKTR ONICZNE:

Lazari de A., Pufinofilia i Putinofobia, „Przegląd” 2009, 13 września, http://www.tygodnikprzeglad.pl/putinofilia-putinofobia/ [dostęp: 29.10.2016];

Portal Polsat News, 09.05.2016, http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-05-09/ciosek-zwyciestwo-nad-hitlerem-buduje-tozsamosc-rosjan/[dostęp: 30.10.2016];

Radio Echo Moskwy, 17.01.2001, http://echo.msk.ru/programs/beseda/13380.phtml [dostęp: 28.10.2016];

Żebrowska A., Niezłomny Hymn, „Gazeta Wyborcza” 2002, 27 grudnia, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,1239309.html [dostęp: 29.10.2016];

Levada Centr, http://www.levada.ru/;

Strona internetowa prezydenta Federacji Rosyjskiej, http://kremlin.ru/;

Strona internetowa kanału telewizyjnego: http://tv-soyuz.ru/.