SPONTANICZNOŚĆ CZY ODGÓRNE STEROWANIE? FUNKCJONOWANIE ZJAWISK SPOŁECZNYCH POWIĄZANYCH Z KULTURĄ MASOWĄ NA PRZYKŁADZIE FANDOMU GWIEZDNYCH WOJEN
PDF

Słowa kluczowe

new media
social media
Facebook
Wookieepedia
Star Wars
Lucas
Disney
mass culture

Abstrakt

The article is devoted to the issue of the impact of the new media on the mass culture. Authors have explored community portals using modern methods of quantitative and qualitative data analysis. The results show that belief in the more democratic, egalitarian character of the new media compared to the traditional corporate model of the mass-media industry may be a delusion as large mass media corporations have also had a great impact on the functioning of social networking sites.

https://doi.org/10.14746/ht.2018.7.1.03
PDF

Bibliografia

Adorno T.W., The Culture Industry. Selected Essays on Mass Culture, London–New York 2005.

Dziadzia B., Dylematy tzw. kultury uczestnictwa, „Media i Społeczeństwo” 2012, nr 2, s. 101–113.

Jenkins H., Convergence Culture. Where Old and New Media Collide, New York–London 2006.

Negroponte N., Being Digital, London 1995.

Sartori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, tłum. J. Uszyński, Warszawa 2007.

PUBLIKACJE DOS TĘPNE W INTERNECIE

Werner W., Gwiezdne wojny – fenomen czy przypadek, „Salis” 2000, rok III, nr 1–2 (5–6), s. 26–28 [online], [dostęp: 18 marca 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/22130/1/8.pdf.

Facebook [online], [dostęp: 3 czerwca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.facebook.com/StarWars/.

Oficjalna fanowska strona Star Wars Wookiepeedia na portalu Facebook [online], [dostęp: 3 czerwca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.facebook.com/TheOfficialWookieepedia/.

Post z fanowskiej strony Wookieepeedia na portalu Facebook przedstawiający admirała Thrawna z dopisem redakcji: „Wookieepedia, where the Expanded Universe will never die” [online], [dostęp: 3 czerwca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.facebook.com/TheOfficialWookieepedia/photos/a.10150701892963419.420757.118663418/10152337597568419/?type=3&theater.

Statystyka stron społecznościowych pod względem liczby użytkowników na portalu Statista [online], [dostęp: 3 czerwca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-bynumber-of-users/.