SPONTANICZNOŚĆ CZY ODGÓRNE STEROWANIE? FUNKCJONOWANIE ZJAWISK SPOŁECZNYCH POWIĄZANYCH Z KULTURĄ MASOWĄ NA PRZYKŁADZIE FANDOMU GWIEZDNYCH WOJEN
PDF

Słowa kluczowe

new media
social media
Facebook
Wookieepedia
Star Wars
Lucas
Disney
mass culture

Abstrakt

The article is devoted to the issue of the impact of the new media on the mass culture. Authors have explored community portals using modern methods of quantitative and qualitative data analysis. The results show that belief in the more democratic, egalitarian character of the new media compared to the traditional corporate model of the mass-media industry may be a delusion as large mass media corporations have also had a great impact on the functioning of social networking sites.

https://doi.org/10.14746/ht.2018.7.1.03
PDF

Bibliografia

Adorno T.W., The Culture Industry. Selected Essays on Mass Culture, London–New York 2005.

Dziadzia B., Dylematy tzw. kultury uczestnictwa, „Media i Społeczeństwo” 2012, nr 2, s. 101–113.

Jenkins H., Convergence Culture. Where Old and New Media Collide, New York–London 2006.

Negroponte N., Being Digital, London 1995.

Sartori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, tłum. J. Uszyński, Warszawa 2007.

PUBLIKACJE DOS TĘPNE W INTERNECIE

Werner W., Gwiezdne wojny – fenomen czy przypadek, „Salis” 2000, rok III, nr 1–2 (5–6), s. 26–28 [online], [dostęp: 18 marca 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/22130/1/8.pdf.

Facebook [online], [dostęp: 3 czerwca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.facebook.com/StarWars/.

Oficjalna fanowska strona Star Wars Wookiepeedia na portalu Facebook [online], [dostęp: 3 czerwca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.facebook.com/TheOfficialWookieepedia/.

Post z fanowskiej strony Wookieepeedia na portalu Facebook przedstawiający admirała Thrawna z dopisem redakcji: „Wookieepedia, where the Expanded Universe will never die” [online], [dostęp: 3 czerwca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.facebook.com/TheOfficialWookieepedia/photos/a.10150701892963419.420757.118663418/10152337597568419/?type=3&theater.

Statystyka stron społecznościowych pod względem liczby użytkowników na portalu Statista [online], [dostęp: 3 czerwca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-bynumber-of-users/.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Historia@Teoria są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Historia@Teoria udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Historia@Teoria pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.