SPONTANICZNOŚĆ CZY ODGÓRNE STEROWANIE? FUNKCJONOWANIE ZJAWISK SPOŁECZNYCH POWIĄZANYCH Z KULTURĄ MASOWĄ NA PRZYKŁADZIE FANDOMU GWIEZDNYCH WOJEN

Main Article Content

Wiktor WERNER
Adrian TRZOSS

Abstrakt

The article is devoted to the issue of the impact of the new media on the mass culture. Authors have explored community portals using modern methods of quantitative and qualitative data analysis. The results show that belief in the more democratic, egalitarian character of the new media compared to the traditional corporate model of the mass-media industry may be a delusion as large mass media corporations have also had a great impact on the functioning of social networking sites.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
cześć 1. GWIEZDNE WOJNY W OPTYCE KULTURY MASOWEJ
Biogramy autorów

Wiktor WERNER, Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. UAM dr hab., pracownik naukowy w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się metodologią historii, w szczególności zagadnieniem obecności pojęć i kategorii historycznych w literaturze, nauce oraz recepcją tematyki historycznej w Internecie. Interesuje się także historią kultury oraz współczesną literaturą fantastyczną: głównie polską i rosyjską. Autor książek: Sokrates oskarżony. Tożsamość nauki między sacrum a profanum, Kraków 2015 (monografia – e-book); Wprowadzenie do historii, Warszawa 2012; Historyczność kultury. W poszukiwaniu myślowego fundamentu współczesnej historiografii, Poznań 2009; Od duszy do świadomości, od jednostki do społeczeństwa. Szkice z historii intelektualnej, Poznań 2008 (wspólnie z Iwoną Werner); Kult początków. Historyczne zmagania z czasem, religią i genezą. Szkice z historii historiografii polskiej i obcej, Poznań 2004.

Adrian TRZOSS, Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorant w Zakładzie Metodologii Historii i Historii Historiografii w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją dotychczasową pracę badawczą koncentrował na fenomenie źródeł cyfrowych w kontekście Web 2.0. W 2017 roku obronił pracę magisterską Wiedza historyczna Polaków – użytkowników Internetu – w świetle badań nad wybranymi portalami społecznościowymi. Ponadto interesuje się nowymi prądami w historii cyfrowej i przemianami społeczno-kulturowymi w sieci społecznościowej.

Bibliografia

 1. Adorno T.W., The Culture Industry. Selected Essays on Mass Culture, London–New York 2005.
 2. Dziadzia B., Dylematy tzw. kultury uczestnictwa, „Media i Społeczeństwo” 2012, nr 2, s. 101–113.
 3. Jenkins H., Convergence Culture. Where Old and New Media Collide, New York–London 2006.
 4. Negroponte N., Being Digital, London 1995.
 5. Sartori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, tłum. J. Uszyński, Warszawa 2007.
 6. PUBLIKACJE DOS TĘPNE W INTERNECIE
 7. Werner W., Gwiezdne wojny – fenomen czy przypadek, „Salis” 2000, rok III, nr 1–2 (5–6), s. 26–28 [online], [dostęp: 18 marca 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/22130/1/8.pdf.
 8. Facebook [online], [dostęp: 3 czerwca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.facebook.com/StarWars/.
 9. Oficjalna fanowska strona Star Wars Wookiepeedia na portalu Facebook [online], [dostęp: 3 czerwca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.facebook.com/TheOfficialWookieepedia/.
 10. Post z fanowskiej strony Wookieepeedia na portalu Facebook przedstawiający admirała Thrawna z dopisem redakcji: „Wookieepedia, where the Expanded Universe will never die” [online], [dostęp: 3 czerwca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.facebook.com/TheOfficialWookieepedia/photos/a.10150701892963419.420757.118663418/10152337597568419/?type=3&theater.
 11. Statystyka stron społecznościowych pod względem liczby użytkowników na portalu Statista [online], [dostęp: 3 czerwca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-bynumber-of-users/.