DLACZEGO TAUNTAUNY MAJĄ DWIE PARY NOZDRZY? ADAPTACJE ORGANIZMÓW DO ŻYCIA W EKSTREMALNYCH ŚRODOWISKACH W UNIWERSUM SAGI GWIEZDNE WOJNY
PDF (English)

Słowa kluczowe

adaptacja
ekofizjologia
środowiska ekstremalne
Gwiezdne wojny

Abstrakt

Jedną z ważniejszych cech organizmów jest zdolność adaptacji do otaczającego środowiska. Celem artykułu jest porównanie adaptacji do zróżnicowanych warunków występujących na pustyni, w ekstremalnie zimnych regionach i w środowisku wodnym u organizmów zamieszkujących Ziemię oraz stworzeń wymyślonych na potrzeby sagi Gwiezdne wojny. Omówione zostaną niektóre charakterystyczne dla sagi gatunki: sarlacc, banty, eopi, tauntauny, wampy, morski zabójca opee (ang. opee sea killer), ryba colo claw (ang. colo claw fish), morski potwór sando (ang. sando aqua monster) i aiwha. Występujące u fikcyjnych stworzeń przystosowania do środowiska zostaną porównane z adaptacjami wykształconymi przez wykazujące podobieństwo gatunki zamieszkujące Ziemię. Mechanizm tych przystosowań zostanie wyjaśniony na podstawie aktualnej wiedzy biologicznej.

https://doi.org/10.14746/ht.2018.7.1.05
PDF (English)

Bibliografia

Ashcroft F., Życie w warunkach ekstremalnych, tłum. P. Lewiński, Warszawa 2002.

Castillo J.P.M., Resistance to Drought in Crop, in: N.S. Khan, S. Singh (eds), Abiotic Stress and Plant Response, New Delhi 2008, p. 197–204.

Fuller B.J., Cryoprotectants: the Essential Antifreezes to Protect Life in the Frozen State, “Cryo Letters” 2004, 25, p. 375–388.

Griffith M., Ewart K.V., Antifreeze Proteins. Antifreeze Proteins and Their Potential Use in Frozen Foods, “Biotechnology Advances” 1995, 13, p. 375–402.

Kacperska A., Reakcje roślin na środowiskowe czynniki stresowe, in: J. Kopcewicz, S. Lewak (red.), Fizjologia Roślin, Warszawa 2012, p. 634–707.

Londoño-Murcia M.C., Tellez-Valdés O., Sánchez-Cordero V., Environmental heterogeneity of World Wildlife Fund for Nature Ecoregions and Implications for Conservation in Neotropical Biodiversity Hotspots, “Environmental Conservation”, 2010, 37, p. 116–127.

Pietsch T.W., Oceanic Anglerfishes: Extraordinary Diversity in the Deep Sea, Berkeley 2009.

Reidenberg J.S., Anatomical Adaptation of Aquatic Mammals, “The Anatomical Record” 2007, 290, p. 507–513.

Schmidt-Nielsen K., Fizjologia roślin: adaptacje do środowiska, tłum. M. Caputa, E. Święcka, Warszawa 1997.

Teets N.M., Denlinger D.L., Surviving in a Frozen Desert: Environmental Stress Physiology of Terrestrial Antarctic Arthropods, “Journal of Experimental Biology” 2014, 217, p. 84–93.

REFERENCES ACCESSIBLE IN W ORLD WID E WEB

Aguilar C., Ruiz M., Alamy, Flowers Bloom in the Atacama Desert – in Pictures, “The Guardian” [online], 30 October 2015, [access: 27 January 2017]. Accessible in World Wide Web at: https://www.theguardian.com/environment/gallery/2015/oct/30/flowers-bloom-in-the-atacama-desert-in-pictures.

Artist interview with Terryl Whitlatch on Copic [online], [access: 29 January 2017]. Accessible in World Wide Web at: https://imaginationinternationalinc.com/copic/inspire/showcase/concept-illustrator-terryl-whitlatch/.

Interview with Terryl Whitlatch on The Gnomon Workshop [online], 10 October 2008, [access: 29 January 2017]. Accessible in World Wide Web at: https://www.thegnomonworkshop.com/blog/interview-with-terryl-whitlatch.

Pallardy R., Botanical barbarity: 9 Plant Defense Mechanisms, “Encyclopaedia Britannica”, [online], [access: 10 August 2017]. Accessible in World Wide Web at: https://www.britannica.com/list/botanical-barbarity-9-plant-defense-mechanisms.

Wookieepedia. The Star Wars Wiki [online], [access: 7 August 2017]. Accessible in World Wide Web at: http://starwars.wikia.com/wiki/Main_Page.