KRYZYS EKONOMICZNY W FEDERACJI ROSYJSKIEJ W LATACH 2014-2016

Main Article Content

Malwina LIGNOWSKA-KULPANOWSKA

Abstrakt

The economic collapse in the Russian Federation observed in the years 2014-2016 is a result of overlapping negative trends both internally and externally. It should be emphasized that the economic shock caused by external factors in the form of economic sanctions imposed on Russia by Western states and the fall in oil prices on the world markets only accelerated the onset of the economic crisis but was not the main cause of its emergence. In this case the more important was an ineffective economic policy, which made economic development dependent on the prices of natural resources, primarily energy resources and it led to a deep structural crisis. In this context, the term “lost decade” has been used to emphasize the fact that the authorities have lost the chance to carry out deep structural reforms. Necessary and extremely costly economic, political and social reforms should were to be carried out during the economic prosperity that was fueled by persistent high oil prices. Introducing the above reforms during the crisis may not be feasible, however, the complete abandonment of such projects will make it impossible for the state to protect itself against future crises.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
cześć 2. PROBLEMY EUROPY WSCHODNIEJ
Biogram autora

Malwina LIGNOWSKA-KULPANOWSKA, Uniwersytet Warszawski

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W 2010 roku uzyskała tytuł magistra na kierunku Filologia rosyjska na specjalizacji translatorskiej, a w 2013 roku – na kierunku Zarządzaniei marketing na specjalizacji Zarządzanie międzynarodowe. Od 2013 roku doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w katedrze Gospodarki Narodowej, w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Obszary zainteresowań naukowych: przemiany ekonomiczne w krajach byłego Związku Radzieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych i ich transmisji w regionie, stosunki gospodarcze łączące Polskę z krajami WNP, rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw, w tym rozliczenia międzynarodowe. Wybrane publikacje: (1) Kałasznikow i kawior. Ocena procesu budowania wizerunku narodowego z wykorzystaniem analizy prasy zagranicznej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Społecznej w Ostrołęce, 2017(24), ss. 232-243; Internacjonalizacja jako etap rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] K.Pujer (red.), Zarządzanie organizacją w turbulentnym otoczeniu, Exante, Wrocław 2016, ss. 305-315.

Bibliografia

 1. Dabrowski M., It’s not just Russia: Currency crisis in the Commonwealth of independent states. Bruegel Policy Contribution 2015/01[Policy Paper].
 2. Hryniewiecki R., Jarosz R., Polityczno-ekonomiczne implikacje niskich cen ropy na światowych rynkach dla państw OPEC, „Sprawy Międzynarodowe” 2016, nr 3, s. 102–117.
 3. Kraatz S., The Russian Embargo: Impact on the Economic and Employment Situation in the EU. Briefing, European Parliament, Policy Department A: Economy and Scientific Policy, PE 536.291.
 4. Liefert W.M., Liefert O., Russia’s Economic Crisis and its Agricultural and Food Economy, Choices. “The Magazine of food, farm, and resource issues” 2015, nr 30 (1), s. 1–6.
 5. Pach-Gurgul A., Główne determinanty wahań cen ropy naftowej na świecie na przełomie lat 2014/2015, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2016, nr 30 (3), s. 185–198.
 6. Secrieru S., Russia under sanctions: Assesing the Damage, Srutinising Adaptation and Evasion, Warszawa 2015.
 7. Socha R., Determinanty cen ropy naftowej, „Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal” 2017, nr 20 (1), s. 49–66.
 8. Zając B., OPEC wobec kryzysu nadpodaży ropy naftowej, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2017, nr 3 (53), s. 169–183.
 9. Афонцев С.А., Выход из кризиса в условиях санкций: миссия невыполнима?, Вопросы экономики 2015, No 4, s. 20–36.
 10. Бюллетень социально-экономического кризиса в России. Вхождение России в кризис (конец 2014–начало 2015 года), Аналитический центр при правительстве Российской Федерации, 2015, No 1.
 11. Голяшев А.В., Григорьев Л.М., Лобанова А.К., Павлюшина В.А., Особенности выхода из рецессии: доходы населения и инфляция, Пространственная экономика 2017, No 1, s. 99–124.
 12. Клинова М., Сидорова Е., Экономические санкции и их влияние на хозяйственные связи России с Европейским союзом, Вопросы экономики 2014, No 12, s. 67–79.
 13. Кудрин А., Влияние доходов от экспорта нефтегазовых ресурсов на денежно-кредитную политику России, Вопросы экономики 2013, No 3, s. 4–19.
 14. Манушин Д.В., Оценка антикризисного плана российского правителства на 2015 год и выработка мер по его улучшению, Экономика и управление народным хозяйством. Актуальные проблемы экономики и права, 2015, No 3, s. 45–54.
 15. Николаев И., Марченко Т., Точилкина О., Сколько продлится кризис? Аналитический доклад, Институт стратегического анализа ФБК, Москва 2015.
 16. Николаев И.А., Структурный экономический кризис – проявление политических ограничителей модернизации, Журнал НЭА 2015, No 3 (27), s. 176–182.
 17. Распоряжение от 27 января 2015 г. No 98-р.
 18. MATERIAŁY INTERNETOWE:
 19. http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2015a/pdfs/GEP15a_web_full.pdf [dostęp: 28.10.2017].
 20. http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil-brent.aspx?timeframe=10y [dostęp: 28.10.2017].
 21. https://www.forbes.pl/wiadomosci/usa-i-ue-zniosly-sankcje-na-iran/nvwflcs [dostęp: 28.10.2017].
 22. http://www.energetyka24.com/293584,kto-zyska-a-kto-straci-na-zniesieniusankcji-wobec-iranu [dostęp: 28.10.2017].
 23. http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/ukraine-crisis/ [dostęp: 28.10.2017].
 24. http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/ukraine-crisis/historyukraine-crisis [dostęp: 28.10.2017].
 25. https://24tv.ua/ru/poterjannoe_desjatiletie_putin_ne_gotov_spasat_jekonomiku_rossii__bloomberg_n824918 [dostęp: 28.10.2017].
 26. http://www.ng.ru/editorial/2017-10-04/2_7087_red.html [dostęp: 28.10.2017].
 27. https://data.worldbank.org/ [dostęp: 28.10.2017].
 28. https://republic.ru/fast/economics/bank-rossii-obnarodoval-paketantikrizisnykh-mer-1196736.xhtml [dostęp: 28.10.2017].
 29. http://cbr.ru/press/PR/?file=17122014_171432dkp2014-12-17T17_02_49. htm [dostęp: 28.10.2017].
 30. http://www.aif.ru/dontknows/actual/antikrizisnyi_plan_pravitelstva_Rossii_na_2015-2016_gody [dostęp: 28.10.2017].
 31. http://finansiko.ru/antikrizisnaya-programma-rossii-na-2015-2016-god/[dostęp: 28.10.2017].
 32. http://wyborcza.pl/1,155287,19369924,usa-znosza-embargo-na-eksport-ropyprzelomowa-decyzja-kongresu.html [dostęp: 28.10.2017].
 33. https://www.sipri.org/media/press-release/2017/world-military-spendingincreases-usa-and-europe [dostęp: 28.10.2017].
 34. https://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01239&date_req1=01.01.2013&date_req2=31.12.2016&rt=2&mode=2 [dostęp: 28.10.2017].
 35. https://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01235&date_req1=01.01.2013&date_req2=31.12.2016&rt=2&mode=2 [dostęp: 28.10.2017].
 36. http://www.gks.ru [dostęp: 28.10.2017].