KRYZYS EKONOMICZNY W FEDERACJI ROSYJSKIEJ W LATACH 2014-2016
PDF

Słowa kluczowe

Russian Federation
Russia
crisis
economic growth
anti-crisis measure

Abstrakt

The economic collapse in the Russian Federation observed in the years 2014-2016 is a result of overlapping negative trends both internally and externally. It should be emphasized that the economic shock caused by external factors in the form of economic sanctions imposed on Russia by Western states and the fall in oil prices on the world markets only accelerated the onset of the economic crisis but was not the main cause of its emergence. In this case the more important was an ineffective economic policy, which made economic development dependent on the prices of natural resources, primarily energy resources and it led to a deep structural crisis. In this context, the term “lost decade” has been used to emphasize the fact that the authorities have lost the chance to carry out deep structural reforms. Necessary and extremely costly economic, political and social reforms should were to be carried out during the economic prosperity that was fueled by persistent high oil prices. Introducing the above reforms during the crisis may not be feasible, however, the complete abandonment of such projects will make it impossible for the state to protect itself against future crises.

https://doi.org/10.14746/ht.2018.7.1.13
PDF

Bibliografia

Dabrowski M., It’s not just Russia: Currency crisis in the Commonwealth of independent states. Bruegel Policy Contribution 2015/01[Policy Paper].

Hryniewiecki R., Jarosz R., Polityczno-ekonomiczne implikacje niskich cen ropy na światowych rynkach dla państw OPEC, „Sprawy Międzynarodowe” 2016, nr 3, s. 102–117.

Kraatz S., The Russian Embargo: Impact on the Economic and Employment Situation in the EU. Briefing, European Parliament, Policy Department A: Economy and Scientific Policy, PE 536.291.

Liefert W.M., Liefert O., Russia’s Economic Crisis and its Agricultural and Food Economy, Choices. “The Magazine of food, farm, and resource issues” 2015, nr 30 (1), s. 1–6.

Pach-Gurgul A., Główne determinanty wahań cen ropy naftowej na świecie na przełomie lat 2014/2015, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2016, nr 30 (3), s. 185–198.

Secrieru S., Russia under sanctions: Assesing the Damage, Srutinising Adaptation and Evasion, Warszawa 2015.

Socha R., Determinanty cen ropy naftowej, „Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal” 2017, nr 20 (1), s. 49–66.

Zając B., OPEC wobec kryzysu nadpodaży ropy naftowej, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2017, nr 3 (53), s. 169–183.

Афонцев С.А., Выход из кризиса в условиях санкций: миссия невыполнима?, Вопросы экономики 2015, No 4, s. 20–36.

Бюллетень социально-экономического кризиса в России. Вхождение России в кризис (конец 2014–начало 2015 года), Аналитический центр при правительстве Российской Федерации, 2015, No 1.

Голяшев А.В., Григорьев Л.М., Лобанова А.К., Павлюшина В.А., Особенности выхода из рецессии: доходы населения и инфляция, Пространственная экономика 2017, No 1, s. 99–124.

Клинова М., Сидорова Е., Экономические санкции и их влияние на хозяйственные связи России с Европейским союзом, Вопросы экономики 2014, No 12, s. 67–79.

Кудрин А., Влияние доходов от экспорта нефтегазовых ресурсов на денежно-кредитную политику России, Вопросы экономики 2013, No 3, s. 4–19.

Манушин Д.В., Оценка антикризисного плана российского правителства на 2015 год и выработка мер по его улучшению, Экономика и управление народным хозяйством. Актуальные проблемы экономики и права, 2015, No 3, s. 45–54.

Николаев И., Марченко Т., Точилкина О., Сколько продлится кризис? Аналитический доклад, Институт стратегического анализа ФБК, Москва 2015.

Николаев И.А., Структурный экономический кризис – проявление политических ограничителей модернизации, Журнал НЭА 2015, No 3 (27), s. 176–182.

Распоряжение от 27 января 2015 г. No 98-р.

MATERIAŁY INTERNETOWE:

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2015a/pdfs/GEP15a_web_full.pdf [dostęp: 28.10.2017].

http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil-brent.aspx?timeframe=10y [dostęp: 28.10.2017].

https://www.forbes.pl/wiadomosci/usa-i-ue-zniosly-sankcje-na-iran/nvwflcs [dostęp: 28.10.2017].

http://www.energetyka24.com/293584,kto-zyska-a-kto-straci-na-zniesieniusankcji-wobec-iranu [dostęp: 28.10.2017].

http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/ukraine-crisis/ [dostęp: 28.10.2017].

http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/ukraine-crisis/historyukraine-crisis [dostęp: 28.10.2017].

https://24tv.ua/ru/poterjannoe_desjatiletie_putin_ne_gotov_spasat_jekonomiku_rossii__bloomberg_n824918 [dostęp: 28.10.2017].

http://www.ng.ru/editorial/2017-10-04/2_7087_red.html [dostęp: 28.10.2017].

https://data.worldbank.org/ [dostęp: 28.10.2017].

https://republic.ru/fast/economics/bank-rossii-obnarodoval-paketantikrizisnykh-mer-1196736.xhtml [dostęp: 28.10.2017].

http://cbr.ru/press/PR/?file=17122014_171432dkp2014-12-17T17_02_49. htm [dostęp: 28.10.2017].

http://www.aif.ru/dontknows/actual/antikrizisnyi_plan_pravitelstva_Rossii_na_2015-2016_gody [dostęp: 28.10.2017].

http://finansiko.ru/antikrizisnaya-programma-rossii-na-2015-2016-god/[dostęp: 28.10.2017].

http://wyborcza.pl/1,155287,19369924,usa-znosza-embargo-na-eksport-ropyprzelomowa-decyzja-kongresu.html [dostęp: 28.10.2017].

https://www.sipri.org/media/press-release/2017/world-military-spendingincreases-usa-and-europe [dostęp: 28.10.2017].

https://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01239&date_req1=01.01.2013&date_req2=31.12.2016&rt=2&mode=2 [dostęp: 28.10.2017].

https://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01235&date_req1=01.01.2013&date_req2=31.12.2016&rt=2&mode=2 [dostęp: 28.10.2017].

http://www.gks.ru [dostęp: 28.10.2017].

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Historia@Teoria są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Historia@Teoria udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Historia@Teoria pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.