WPROWADZENIE. DLACZEGO WARTO BADAĆ KULTURĘ MASOWĄ I JAKI TO MA ZWIĄZEK Z TEORIĄ HISTORII?

Main Article Content

Wiktor WERNER

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
cześć 1. GWIEZDNE WOJNY W OPTYCE KULTURY MASOWEJ
Biogram autora

Wiktor WERNER, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. UAM dr hab., pracownik naukowy w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się metodologią historii, w szczególności zagadnieniem obecności pojęć i kategorii historycznych w literaturze, nauce oraz recepcją tematyki historycznej w Internecie. Interesuje się także historią kultury oraz współczesną literaturą fantastyczną: głównie polską i rosyjską. Autor książek: Sokrates oskarżony. Tożsamość nauki między sacrum a profanum, Kraków 2015 (monografia – e-book); Wprowadzenie do historii, Warszawa 2012; Historyczność kultury. W poszukiwaniu myślowego fundamentu współczesnej historiografii, Poznań 2009; Od duszy do świadomości, od jednostki do społeczeństwa. Szkicez historii intelektualnej, Poznań 2008 (wspólnie z Iwoną Werner); Kult początków. Historyczne zmagania z czasem, religią i genezą. Szkice z historii historiografii polskiej i obcej, Poznań 2004.