WSPOMNIENIE O PROFESORZE JERZYM TOPOLSKIM

Main Article Content

Lech TRZECIAKOWSKI

Abstrakt

WSPOMNIENIE O PROFESORZE JERZYM TOPOLSKIM

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
JERZY TOPOLSKI - IN MEMORIAM
Biogram autora

Lech TRZECIAKOWSKI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

(ur. 1931, zm. 07.01.2017 r.) - profesor zwyczajny w Instytucie Historii UAM, badacz historii XIX i XX wieku. W latach 1972-1978 kierownik Zakładu Historii Kultury w IH UAM, 1978-1991 kierownik Zakładu Historii Polski XIX-XX wieku. W latach 1973-1978 dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Najważniejsze publikacje: Pod pruskim zaborem 1850-1918, Warszawa 1973; Dzieje Poznania, t. II, cz. I: Lata 1793-1918, red. Jerzy Topolski i Lech Trzeciakowski (Poznań 1994); Dzieje Poznania, t. II, cz. II: L a ta 1918-1945, red. Jerzy Topolski i Lech Trzeciakowski (Poznań 1998). Zob. również: Ideologie - poglądy - mity w dziejach Polski i Europy XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Lechowi Trzeciakowskiemu w 60 rocznicę urodzin. Red. Jerzy Topolski, Witold Molik i Krzysztof A. Makowski (Poznań 1991).