IL SUCCESSO ITALIANO DEL PROFESSOR JERZY TOPOLSKI

Main Article Content

Stanisław SIERPOWSKI

Abstrakt

IL SUCCESSO ITALIANO DEL PROFESSOR JERZY TOPOLSKI

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
JERZY TOPOLSKI - IN MEMORIAM
Biogram autora

Stanisław SIERPOWSKI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Historyk, profesor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w archiwistyce, bibliotekoznawstwie, historii dyplomacji, historii najnowszej, regionalistyce i stosunkach międzynarodowych. W latach 1988-2012 kierownik Zakładu Archiwistyki Instytutu Historii UAM. Najważniejsze publikacje: Stosunki polsko-włoskie w latach 1918-1940 (1974); Narodziny Ligi Narodów: powstanie, organizacja i zasady d ziałania (1984); Leszno: zarys dziejów (wraz z Mirosławą Komolką, 1987); Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego (3 T.,1989-1992); Dzieje Polski w XX wieku (wraz z Stanisławem Żerką, 2002); Liga Narodów w latach 1919-1926 (2005).