LA MÉMOIRE DE NOS MAÎTRES : LA COOPÉRATION ENTRE LES HISTORIENS DE POZNAŃ ET DE TORUŃ

Main Article Content

Stanisław ROSZAK

Abstrakt

LA MÉMOIRE DE NOS MAÎTRES : LA COOPÉRATION ENTRE LES HISTORIENS DE POZNAŃ ET DE TORUŃ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
JERZY TOPOLSKI - IN MEMORIAM
Biogram autora

Stanisław ROSZAK, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika

Prof. zwyczajny na UMK w Toruniu; problematyka badawcza: historia kultury baroku i oświecenia, dydaktyka historii. Wybrane publikacje: Środowisko intelektualne i artystyczne Warszawy w po łowie XVIII stulecia. Między kulturą sarmatyzmu i oświecenia (1997); Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku (2 004 ); Koniec świata sarmackich erudytów (2012 ); Edycja dziennika inflanckiego magnata „Juozapo Jurgio Hilzeno 1752-1754 metą kelionés dienorastis / Dziennik podróży Józefa Jerzego Hylzena z lat 1752 -1754 , wyd. Joanna Orzeł, Arvydas Pacevicius, Stanisław Roszak, Wilno (2013).