PROFESOR JERZY TOPOLSKI JAKO LEKTURA OBOWIĄZKOWA, JAKO CZŁOWIEK I WSPOMNIENIE

Main Article Content

Daniel MAKOWIECKI

Abstrakt

PROFESOR JERZY TOPOLSKI JAKO LEKTURA OBOWIĄZKOWA, JAKO CZŁOWIEK I WSPOMNIENIE

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
JERZY TOPOLSKI - IN MEMORIAM
Biogram autora

Daniel MAKOWIECKI, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. inż., archeozoolog, archeolog, zootechnik - od 2006 roku prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wicedyrektor Instytutu Archeologii, Kierownik Pracowni Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego w tymże Instytucie. Stypendysta zagranicznych instytucji i placówek naukowych, m.in. Belgian Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs w Royal Museum of Central Africa w Tervuren, Alexander von Humboldt-Stiftung w Deutsches Archäologisches Institut w Berlinie oraz Biosystematic Centre of the Zoological Museum University of Copenhagen. Prowadzi badania archeozoologiczne, będące podstawą w studiach nad historią ssaków, ptaków i ryb, ich znaczeniem w kulturze człowieka na obszarze Polski, Bułgarii, Ukrainy, Egiptu i Sudanu. Autor ponad 260 publikacji, artykułów w renomowanych czasopismach zagranicznych i krajowych, rozdziałów w monografiach zbiorowych; autor 4 książek (m.in. Historia ryb i rybołówstwa w holocenie na Niżu Polskim w świetle badań archeoichtiologicznych - Poznań 2003; Zwierzęta średniowiecznego i nowożytnego Poznania oraz okolic, Poznań 2016); redaktor kilku opracowań zbiorowych.