ETNOGRAFIA MYŚLI POTOCZNEJ W DZIEDZINIE POZAAKADEMICKICH RELACJI Z PRZESZŁOŚCIĄ. MYŚL POTOCZNA JAKO PRZEDMIOT BADAŃ HISTORII HISTORIOGRAFII

Main Article Content

Wojciech PIASEK

Abstrakt

By distancing ourselves from the previous ways of thinking about non- academic forms of history within history of historiography and methodology of history, I suggest using cultural anthropology in the research. In my opinion that its traditional fi eld of study, e.g. the common sense, remains closely related to the study of history of historiography and methodology of history on non- academic forms of history.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
NOWE IDEE I KONCEPTUALIZACJE
Biogram autora

Wojciech PIASEK, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika

Dr hab., Instytut Historii i Archiwistyki UMK, pracuje w Zakładzie Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze. Zainteresowania naukowe: kulturowy status wiedzy historycznej, piśmiennictwo historiograficzne XX wieku, historiografia kultury, historiografia PRL w antropologicznej perspektywie badań historiograficzno-metodologicznych. Publikacje: Antropologizowanie historii. Studium metodologiczne twórczości Witolda Kuli, Poznań 2004; Granice dyscyplinarne w humanistyce, (współred.) Olsztyn 2006; Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, (współred.) Olsztyn 2007; Historia jako wiedza lokalna. "Antropologiczneprzesunięcie' w badaniach nad historiografią PRL, Toruń 2011.