KOMPARATYSTYKA NA POGRANICZU DZIEDZIN

Main Article Content

Violetta JULKOWSKA

Abstrakt

The purpose of the article is to show comparatistics as a promising perspective of current humanistic research, especially in area of extending possibilities of analysis and interpretation. In times of profesionalization and specialization of knowledge, comparative research are rarely undertaken and for that reason, it makes a cognitively and interpretatively interesting situation. The case analysis applies to using comparative method on the ground of history of historiography (A. Kożuchowski) and literary studies (D. Zawadzka).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
NOWE IDEE I KONCEPTUALIZACJE
Biogram autora

Violetta JULKOWSKA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dr hab. prof. UAM Violetta Julkowska, historyk historiografii i dydaktyk historii. Organizatorka projektów badawczych i edukacyjnych, od 2008 w prezydium Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Zainteresowania badawcze: kultura historyczna, media w edukacji, historia historiografii, studia regionalne, studia nad pamięcią i studia biograficzne. Opublikowała: Retoryka narracji historycznej Joachima Lelewela 1998; Europejski wymiar edukacji a chrześcijaństwo 2006; Historia dla wyobraźni. Recepcja i interpretacja pisarstwa historycznego Karola Szajnochy, Poznań 2010; Foto-historia. Fotografia w edukacji historycznej (red.) 2012; Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości (red.) 2012; Przywołane z historii. Ocalone z pamięci (red.) 2013; Helena Tadeuszak 1909-1986 (2014); Jan Kiliński. Historia i pamięć (red.) 2015; Memory of heritage. Heritage of memory (red. wspólnie z W. Werner) 2016; Krajobrazy kulturowe. Sposoby konstruowania i narracje (red. wspólnie z R. Traba i T. Stryjakiewicz) 2017.