WSPÓLNOTA I ZMIANA. DWUGŁOS O PRZECIW-HISTORII

Main Article Content

Maria SOLARSKA
Maciej BUGAJEWSKI

Abstrakt

In this article the authors raise the question of how to understand the concept of counter-history. In addition, the authors deal with the relationship between counter-history and historiography. In the fi rst part of the text, Counter history and the construction of the community, Maria Solarska refers to the diff erence between the legal-philosophical discourse and the historicopolitical discourse, the diff erence worked out by Michel Foucault. Th e second part of the text, Historiography as a form of counter-history, Maciej Bugajewski refers to Walter Benjamin’s On the concept of history and analyzes the counter-history as a practice of change in real history.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
NOWE IDEE I KONCEPTUALIZACJE
Biogramy autorów

Maria SOLARSKA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dr hab. prof. UAM, pracuje w Zakładzie Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytutu Historii UAM; jej badania dotyczą historiografii jako praktyki kulturowej, historycznych badań nad relacjami płci oraz myślenia feministycznego. Monografie: Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta jako diagnoza teraźniejszości i projekt przyszłości (2006); (z Maciejem Bugajewskim) Wsp ółczesna francuska historia kobiet. Dokonania - perspektywy - krytyka (2009); S/przeciw-historia. Wymiar krytyczny historii kobiet (2011).

Maciej BUGAJEWSKI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dr hab., prof. UAM, pracuje w Instytucie Historii UAM. Zajmuje się zagadnieniami metodologii historii, historii historiografii, filozoficznymi i retorycznymi podstawami edukacji historycznej, teoretycznymi problemami pamięci historycznej. Wybrane publikacje: Brzemię przeszłości. Zło jako przedmiot interpretacji historycznej (2009); Historiografia i czas. Paula Ricoeura teoria poznania historycznego (2002); (red.) Czy przeszłość powinna być inna? Studia z teorii i historii historiografii (2008 ); (wraz z M. Solarską) Współczesna francuska historiografia kobiet (2008); (red. naukowa wraz z I. Skórzyńską) „Sensus Historiae” 4/2011 oraz 1/2012 (numery tematyczne poświęcone pamięci historycznej); (wraz z V. Julkowską) red. naukowa „Rocznika Antropologii Historii”, nr 1, 2013 (O Reprezentacji).