WEWNĘTRZNA RACJONALNOŚĆ NAUK HISTORYCZNYCH

Main Article Content

Szymon KURPANIK

Abstrakt

Th is article is an att empt to show a possible way to fi nd out, what kind of rationality characterizes history. It bases on philosophical assumption that idea of rationality is always directly connected with idea of truth. Th is connection was presented in the article as an argument for treating the notion of historical truth as the right basis for analyze rationality of history. In light of modern theory of history, historical truth can be see from angle of the notion of truth proposed by Hilary Putnam and Willard Van Orman Quine. It means that it can be understand as the internal truth: truth dependent on its context. In accordance with main assumption, this fact allows history to try to think about its own rationality in similar way: to defi ne it as internal (contextual) rationality, which accurately mirrors the individual character of historical cognition. Th e article points out theoretical problems potentially connected with above conception of rationality. Question, whether history has ability to analyze the rationality by its own instruments, was underlined as one of the most important.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
NOWE IDEE I KONCEPTUALIZACJE
Biogram autora

Szymon KURPANIK, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Stopień doktorski uzyskał w roku 2014 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na podstawie rozprawy pod tytułem Kryzys tradycyjnej idei rozumu a ograniczenia teorii racjonalności. Obecnie współpracuje z interdyscyplinarnym zespołem badawczym działającym pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Saganiak w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W roku 2014 otrzymał nominację do Nagrody imienia Barbary Skargi za esej Animal rationale a cywilizacja naukowo-techniczna. Publikował między innymi na łamach „Opcji”, „Albo albo” i „Folia philosophica” Spośród tekstów autora wyróżnić można następujące pozycje: Labirynt, czyli mityczne źródła rozumu, Racjonalność a problem umysłowości pierwotnej, Granice tożsamości animals rationale, Czas a interdyscyplinarna jedn ość poznania. Zainteresowania badawcze autora, to między innymi filozoficzna teoria racjonalności, zjawisko historyczności i mitologizacji w recepcji idei rozumu, problematyka metodologii badań interdyscyplinarnych.