WARSZAWSKIE ŚRODOWISKO HISTORYKÓW HISTORIOGRAFII ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UCZONYCH ZWIĄZANYCH Z INSTYTUTEM HISTORII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Main Article Content

Zbigniew ROMEK

Abstrakt

Th e development of the history of historiography in Poland was inspired by Marceli Handelsman, a professor at the Warsaw University in 1915-1939. Aft er World War II, his students Marian Henryk Serejski and later Andrzej Feliks Grabski and Andrzej Wierzbicki - employees of the Institute of History of the Polish Academy of Sciences in Warsaw – developed research describing the impact of contemporary culture, current beliefs and political trends on historical research. Today, in the Warsaw group of historians, that research work is continued by Zbigniew Romek and Marcin Wolniewicz.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
ŚRODOWISKA I POSTACI
Biogram autora

Zbigniew ROMEK, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii PAN w Warszawie; bada dzieje myśli społecznej i politycznej XIX-XX w. Szczególnie interesuje się historią historiografii. Autor monografii: Olgierd Górka. Historyk w służbie myśli p ro państwowej (1908-1955), Warszawa 1997; Cenzura a nauka historyczna w Polsce 1944-1970, Warszawa 2010. Opracował i wydał zbiór wspomnień Cenzura w PRL. Relacje historyków, Warszawa 2000 oraz jest współredaktorem pracy zbiorowej Badacze przeszłości wobec wyzwań XIX-XXI wieku, Warszawa 2013. Ogłosił szereg artykułów dotyczących m.in. sylwetek polskich uczonych, rozwoju nauki historycznej w PRL, kontaktów historyków polskich z radzieckimi po II wojnie światowej.