HISTORIA HISTORIOGRAFII NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Main Article Content

Katarzyna BŁACHOWSKA

Abstrakt

Th e history of historiography as an independent discipline was created in 1948-1958. In the academic year 1957/1958, the Historical Institute established the Department of History of Historiography and Methodology of History Teaching. Th e initiator of its creation and subsequently its fi rst director was Wanda Moszczeńska (1896-1974), a student of Marcel Handelsman (1882-1945). Th e most successful period of the department was 1976-1997, when the Department was led by Jerzy Maternik, a student of Wanda Moszczeńska.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
ŚRODOWISKA I POSTACI
Biogram autora

Katarzyna BŁACHOWSKA, Uniwersytet Warszawski

Dr. hab., kierownik Zakładu Dydaktyki i Historii Historiografii Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego; zainteresowania badawcze: polska, rosyjska, ukraińska, białoruska historia historiografii, historia edukacji na ziemiach polskich, współczesna dydaktyka historii. Najważniejsze prace: Narodziny Imperium. Rozwój terytorialny państwa carów w ujęciu historyków rosyjskich XVIII i XIX wieku, Warszawa 2001; Wiele historii jednego państwa. Obraz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1569 roku w ujęciu historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich, litewskich i białoruskich w XIX wieku, Warszawa 2009.