HISTORIOGRAFIA NAUKI POLSKIEJ I JEJ MIEJSCE W POLSKIEJ HISTORIOGRAFII

Main Article Content

Jaromir JESZKE

Abstrakt

In this article, the author analyzes the reception the reception of world standards in the field of research in the history of science by Polish researchers in the history of science. Th e author presents the growing crisis in the Polish history of science related to presentism and to dependence of research programs on myths. In addition, the author criticizes Polish policy in the field of the history of science.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
WSPÓŁCZESNE BADANIA HISTORIOGRAFICZNE
Biogram autora

Jaromir JESZKE, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Historyk nauki i antropolog wiedzy. Specjalista z zakresu komunikacji społecznej. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu w Zakładzie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej. Jest także profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wiceprzewodniczący Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. W swoich badaniach podejmuje problematykę historii i antropologii wiedzy medycznej, historii historiografii nauki i metodologii badań nad historią nauki. Zajmuje się także problematyką roli historii w procesie komunikacji międzykulturowej. Autor książek: Lecznictwo ludowe w Wielkopolsce. Czynniki i kierunki przemian (1996), W poszukiwaniu paradygmatu polskiej historiografii medycznej (2000), Mity polskiej historiografii nauki (2007) oraz Homeopatia - doktryna kryzysów. Między p rz ełomami w nauce i prz emianami społecznymi (20 12). Aktualnie prowadzi badania nad mitami w polskiej historiografii nauki, teoretycznym statusem historii nauki w Polsce oraz pamięcią dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowej. Inicjator i moderator Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego Instytutu Historii Nauki PAN oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Międzykulturowy wymiar komunikacji idei w dziejach nauki. Redaktor naczelny Rocznika Kasy im. Józefa Mianowskiego Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój oraz zastępca redaktora czasopisma IHN PAN Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną. Jest kierownikiem Zespołu ds. Historycznych i Społecznych Problemów Nauki Ośrodka Uniwersyteckiego UAM Pracownia Pytań Granicznych. Od 2016 r. członek Komitetu Kasy im. Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki.