POLSKIE BADANIA NAD POSTACIĄ METROPOLITY ANDRZEJA SZEPTYCKIEGO

Main Article Content

Magdalena NOWAK

Abstrakt

Andrei Sheptyts’kyi has been the object of interests of scholars in Poland of both Polish and Ukrainian origin. Polish studies on metropolitan Andrei Sheptyts’kyi have begun form publications of historical sources. Th ey have been prepared by scholars who have performed fi rst analysis of facts connected with his life and activity. Th e most important Polish researches on metropolitan started aft er 1989/1990. Since then a number of monographies concentrating on various aspects of his activity have been prepared. However, a majority of Polish publications on the topic have been single papers each dealing with a particular problem of Sheptyts’kyi’s life and thought. Th ose have rarely been continued by their authors. Further research on metropolitan requires more eff ective cooperation between Polish and Ukrainian historians in order to propose the most complementary picture of Sheptyts’kyi’s personality.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
WSPÓŁCZESNE BADANIA HISTORIOGRAFICZNE
Biogram autora

Magdalena NOWAK, Uniwersytet Gdański

Doktor, adiunkt w Zakładzie Historii Najnowszej Polski Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Pracowni Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół relacji polsko-ukraińskich w XIX i XX w. Szczególną uwagę poświęciła Narodowej Demokracji, dziejom Kościoła greckokatolickiego w XIX i XX w. oraz problemom polskiej i ukraińskiej świadomości narodowej. Dr Nowak jest autorką monografii pt. Narodowcy i Ukraińcy. Narodowa Demokracja wobec mniejszości ukraińskiej w Polsce 1922-1939, Gdańsk 2007, współredaktorką dwóch prac: Historia Mentalność-Tożsamość. Rosja i Europa Zachodnia w polskiej i ukraińskiej historiografii XIX i XX wieku, red. E. Koko, M. Nowak, L. Zaszkilniak, Gdańsk 2013 oraz Polacy i Ukraińcy Historia, która łączy i dzieli, red. J. Karbarz-Wilińska, M. Nowak, T. Sucharski, Słupsk-Gdańsk 2015 oraz licznych artykułów poświęconych Metropolicie Andrzejowi Szeptyckiemu.