POLSKA HISTORIOGRAFIA PROCESÓW O CZARY. ZARYS PROBLEMU

Main Article Content

Łukasz HAJDRYCH

Abstrakt

Over the last 20 years in Poland there has been a great increase in interest in witch trials of modern times. Th is paper gathers information about the most important Polish papers writt en on that subject and published between 1925 and 2016. Th e paper especially focuses on the period aft er World War II, when the subject of witch trials was researched by B. Baranowski, as well as on modern times (represented by M. Pilaszek, J. Wijaczka and T. Wiślicz).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
WSPÓŁCZESNE BADANIA HISTORIOGRAFICZNE
Biogram autora

Łukasz HAJDRYCH, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

absolwent historii oraz filologii klasycznej na UAM, obecnie doktorant w Zakładzie Historii Historiografii i Metodologii Historii IH UAM. W prowadzonych badaniach podejmuje tematykę wielkopolskich procesów o czary, historii mentalności i relacji płci. W latach 2014-2015 zajmował się katalogowaniem starodruków Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie w ramach grantu MNiSW prowadzonego przez dr Piotra Pokorę.