INTENCJE I PRAWDA. UWAGI O WIZJACH POLITYKI QUENTINA SKINNERA

Main Article Content

Stanisław KNAPOWSKI

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
ARTYKUŁY RECENZYJNE I SPRAWOZDANIA NAUKOWE
Biogram autora

Stanisław KNAPOWSKI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Licencjusz w Instytucie Historii UAM w ramach specjalności kultura polityczna. Równolegle studiuje filozofię w Instytucie Filozofii UAM. Autor pracy licencjackiej „Quentina Skinnera koncepcja historii idei politycznych”, napisanej pod kierunkiem Macieja Bugajewskiego. W roku akademickim 2017 2018 stypendysta na uniwersytecie w Turynie.

Bibliografia

  1. Austin J. L., Jak działamy słowami [w:] Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. Bohdan Chwedeńczuk, Warszawa 1993.
  2. Biały F., Quentin Skinner. Doniosłość i znaczenie [w:] „Refleksje” nr 9 (2014).
  3. Grygieńć J., „Mniej filozofii, więcej historii”. Quentina Skinnera zmagania z ahistoryzmem w naukach społecznych, „Dialogi Polityczne” 12/2009.
  4. Grygieńć J., Rekonstrukcja intencji czy dekonstrukcja ideologii? [w:] Quentin Skinner. Metoda historyczna i wolność republikańska, red. J. Grygieńć, Toruń 2016.
  5. Lovejoy A., Wielki łańcuch bytu. Studium historii pewnej idei, Gdańsk 2009.
  6. Popper K.R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie , Warszawa 1993.
  7. Skinner Q., Moralność renesansowa a sztuka krasomówstwa, przeł. K. Wawrzonkowski [w:] Quentin Skinner: metoda historyczna i wolność republikańska, red. J. Grygieńć, Toruń 2016.
  8. Skinner Q., Znaczenie i rozumienie w historii idei [w:] Q. Skinner, Wizje polityki, przeł. K. Koehler, K. Koehler, Warszawa 2016.
  9. Strauss L., Persecution and the Art of Writing, Glencoe 1952.
  10. Strauss L., Th oughts on Machiavelli, Glencoe 1958.