MULTICULTURAL HERITAGE OF THE MEMORY OF LOWER SILESIA. A STUDY OF SELECTED SITES OF MEMORY

Main Article Content

Violetta Julkowska

Abstrakt

Th e topic of text is the problem of Prussian cultural heritage of Lower Silesia, seen from two diff erent perspectives. First, the historical moment of this heritage appearing is introduced and second, the way of its contemporary presence and connected cultiural problems. As a key study were discussed from both perspectives: evangelical church in Karpacz so-called Wang Temple (brought in fi rst half of XIX-th century by Prussian king Wilhelm III from Norway) – nowadays under protection of polish evangelical parish; also: life and charity work of Marianna Orańska – owner of the castle in Kamieniec Ząbkowicki and neighbourhood grounds – nowadays touristic route leading on the borderland of Poland and Czech Republic, following in Marianna’s steps and history of evangelical community from Tyrol, brought to Mysłakowice by Prussian king Wilhelm III – nowadays Tyrol’s House lead by Zierthall commune from Austria.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Przeszłość obecna
Biogram autora

Violetta Julkowska, Adam Mickiewicz University Poznan

Associate professor, historian and didactic of history, is working at the Faculty of History ofAdam Mickiewicz University in Poznan. Graduate of Polish philology and history at AdamMickiewicz University, assistant professor of Poznan University (1996-2010). Expert inPolish-German Textbook Commission/Council since 2008.Research interests: didactics of history, history of historiography, memory research/studies,biographic studies.Published books: Rhetorics of Joachim Lelewel’s historical narration, European dimension ofeducation and Christianity, 2006; History for imagination. Reception and interpretation of historicalwriting of Karol Szajnocha, 2010; Foto- history. Th e Photography in representing of the past. (ed)2012; Helena Tadeuszak 1909-1986 (2014), Jan Kiliński. History and memory (ed.) 2015.

Bibliografia

 1. Błogosławiony kraj? Szkice o historii i pamięci Dolnego Śląska, red. D. Mrgiela, K. Ruchniewicz, Wrocław 2011.
 2. Dolny Śląsk. Monografi a historyczna, red. W. Wrzesiński, Wrocław 2009.
 3. Gaworski M., Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim, Strzelce Opolskie 2009.
 4. Marianna Orańska a Ziemia Kłodzka. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko 2010.
 5. Moniatowicz J., E. Pech, Wang, Karpacz 1993.
 6. Napierała P., A. Środek, W Dolinie Pałaców i Ogrodów. Przewodnik, Wrocław 2010.
 7. Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka wobec pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009.
 8. Perzyński M. Dolnośląskie zamki, dwory i pałace. Przewodnik dla dociekliwych, Wrocław 2012.
 9. Ratajski J., Karkonosze na dawnych widokówkach, Jelenia Góra 2015.
 10. Regionalizm polski u progu XXI wieku, red. S. Bednarek, Wrocław 1994.
 11. Rösner A., Kościół Wang. Podróż kościoła słupowo-szkieletowego z norweskich fi ordów w Karkonosze, Jelenia Góra 2006.
 12. Stafa M., Karkonosze, Wrocław 2006, s. 53–86.
 13. Szacka B., Czas przeszły, pamięć i mit, Warszawa 2006;
 14. Śląsk. Rzeczywistości wyobrażone, red. W. Kunicki, N. K. Żarski, Poznań 2009.
 15. Traba R., Rozważania o magii miejsca i mitologizacji krajobrazu w Prusach Wschodnich, Borussia 2001, nr 24/25, s. 40–66.