CHANGES IN THE PICTURE OF ‘OCTOBER 28’ IN CZECH HISTORY TEXTBOOKS

Main Article Content

Blažena Grácová

Abstrakt

Th e study follows the changes in the picture of the circumstances surrounding the origin of the Czechoslovak Republic and the course of the day Oct 28, 1918 in Czech history textbooks from 1920-2013. Th e changes between the texts from the interwar years and those published aft er February 1948 are clear in the degree of att ention paid to the activities of the foreign resistance, the actions of its main representatives, deployment of the Czechoslovak legions, and the personalities of the domestic resistance. While in the older “Eurozone” works these themes were given widespread coverage, in the textbooks from the Socialist period certain facts were reduced to a minimum. Readers were deprived of the names of those who came to the head of the newly created ‘bourgeois’ state, since the ‘working people’ were identifi ed as the creators of independence. The textbooks of the last twenty-fi ve years are marked by the objectivity and balance of the information and themes covered in them; in addition they adopt a multi-perspective approach. Th e empirical research confi rms that since Oct 28, 1918 was the beginning of the evaluated period of Czech history, so the most signifi cant of the creators of our independence hold a dominant place in the Czech national memory. The signifi cance of the national holiday by which we commemorate the birth of the independent state is not given the importance it had in the fi rst twenty years of the existence of the CSR. However, we see as encouraging the fi nding that many young people emphasize the need to remember the democratic tradition of our past, as well as the personalities who belong to it.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Przeszłość obecna
Biogram autora

Blažena Grácová, Pedagogical Faculty of Ostrava University in Ostrava

Associate professor at the Department of History at the Pedagogical Faculty of Ostrava University in Ostrava. Research interests: Th e research into Czech and foreign history textbooks, the research of historical consciousness, the issues of ethnic stereotypes in the context of history teaching, regional history – the issues of everydayness in the 20th century. References: D. Labischová, B. Gracová, L. Zádrapová, Changes in European Consciousness within the Context of Education, Ostrava 2013.; D. Labischová, B. Gracová, L. Zádrapová, Vědomí evropanství a jeho proměny v kontextu edukace, Ostrava 2013; D. Labischová, B. Gracová, Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, Ostrava 2008; B. Gracová, Vědomosti a postoje české a polské studující mládeže (Th e Knowledge and Att itudes of the Polish Young Students), Ostrava 2004; B. Gracová, Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeže, Ostrava 1998. K. Jiřík a kol., Dějiny Ostravy (History of Ostrava), Ostrava 1993.

Bibliografia

 1. Bartošek K., Dějepis pro 9. ročník základní devítileté školy, Praha 1987.
 2. Beneš Z., “Učebnice dějepisu jako edukační médium a jako didakticko-historický text”, in: Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích, red. B. Gracová, D. Labischová, J. Szymeczek, Ostrava 2014, p. 15-16.
 3. Čapka F., Vykoupil L., Dějepis – novověk. Pro 8. ročník základní školy a tercie víceletých gymnázií, Brno 2009, p. 106;
 4. České a československé dějiny II, od roku 1790 do současnosti, Praha 1991.
 5. Dějiny ČSR. II. díl. Učební text pro 10. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol a školy pedagogické, Praha 1956, p. 81;
 6. Dohnal M., Dějepis pro 9. ročník základní devítileté školy, Praha 1980, p. 25-26.
 7. Dohnal M., Stolařík L., Dějepis pro 9. ročník základní devítileté školy, Praha 1970, p. 26-29.
 8. Galandauer J., “Čeští vojáci ve velké válce a vzájemný obraz Čechů a českých Němců”, in: Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století, red. J. Křen, E. Broklová, Praha 1998.
 9. Gebauerová, Jirák, Reitler, Dějepis pro měšťanské školy, III. Díl, Praha 1937.
 10. Hájek M. , J. Ryšánková, Svět a Československo ve 20. století, Praha 1990.
 11. Hampl S., J. Vinopal, J. Šubrt, “Refl exe novodobých českých dějin, sametové revoluce a současného vývoje v názorech veřejnosti”, Česká společnost, 9, 2011, 1, p. 19-30.
 12. Harna J., Fišer R., Dějiny českých zemí II. Od poloviny 18. století do vzniku České republiky, Praha 1998.
 13. Hlavačka M. , Dějepis pro gymnázia a střední školy, Praha 2001.
 14. Horák L., Počátkové dějepisu návodného na škole národní, s částí theoretickou a praktickou. IV. (pro 7. - 8. ročník), Praha 1920.
 15. Horák L, „Naše škola“. Knihovna pokrokové práce učitelstva československého, III. díl, Praha 1923.
 16. Horák L., Dějepis pro třetí třídu měšťanských škol, Praha 1936.
 17. Horčička J., Nešpor J., Dějepis pro školy měšťanské, díl třetí, Praha 1922.
 18. Husa V., Československé dějiny. Učebnice pro střední školu, Praha 1966.
 19. Jirák, Reitler, Dějepis pro roční kursy (IV. ročník) při měšťanských školách, Praha 1935.
 20. Joza J., Ort A., Dějiny doby nové a nejnovější pro 8. ročník základní devítileté školy, Praha 1962.
 21. Kárník Z., České země v éře první republiky (1918-1938). Part 1, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929). Praha 2000.
 22. Kvaček R., “Ke vzniku Československa”, Český časopis historický, 1998, 96, 4, p. 717-735.
 23. Kvaček R., České dějiny II, Praha 2002.
 24. Labischová D., Čech závistivec Rakušan byrokrat? Proměny obrazu Čechů, Rakušanů a jejich minulosti ve vědomí studující mládeže, Ostrava 2005.
 25. Labischová D., Co si uchováme v paměti? Empirický výzkum historického vědomí, Ostrava 2013.
 26. Mlčoch J., Učebnice dějepisu pro měšťanské školy. III. Novověk, Praha 1935.
 27. Moderní dějiny pro střední školy. Učebnice. Světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století, Praha 2014.
 28. Olivová V., Dějiny nové doby 1850-1993, Praha 1995.
 29. J. Pátek, Československé dějiny (1918-1939), SPN, Praha 1975.
 30. F. Parkan, T. Mikeska, M. Parkanová, Dějepis 9 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Plzeň 2011.
 31. Pekař J., Dějiny československé. Pro nejvyšší třídy škol středních, Praha 1921.
 32. Peroutka F. , Budování státu I. 1918-1919, Praha 1991.
 33. Pfeiferová Š., Šubrt J., “Veřejné mínění o problematice českých dějin”, Naše společnost, 7, 2009, 2, p. 16-23.
 34. Rak J., Bývali Čechové. České historické mýty a stereotypy, Praha 1994.
 35. Rak J., “Patroni, svátky a výročí. Slavnosti českého národa”, Dějiny a současnost, 2008.
 36. Randák J., Říjen mezi dvěma epochami: ke konstrukci a podobě historického faktu, [in:] České křižovatky evropských dějin, red. I. Šedivý, J. Němeček, J. Kocian, O. Tůma, Praha 2010.
 37. Štorch E., Čondl K. Pracovní učebnice dějepisu, part 3, for the 3rd class of lower secondary schools, Praha 1946.
 38. J. Šubrt, Vinopal J., et al., Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu, Praha 2013.
 39. Touc J. S., Stručné československé dějiny, Praha 1946.
 40. Trapl M. Čapek V, Dějepis pro devátý ročník základní devítileté školy, Praha 1962. V. Válková, Dějepis 8 – novověk pro základní školy, Praha 2008.