OCTOBER 28, 1918 AND THE CIRCUMSTANCES SURROUNDING THE ORIGIN OF CZECHOSLOVAKIA IN HISTORY TEXTBOOKS OF THE CZECHS’ NEIGHBOURS

Main Article Content

Denisa Labischová
Blažena Gracová

Abstrakt

October 28, 1918 represents one of the most important milestones of the Czech collective memory. Th e aim of the study is to capture the main traits of the explanatory refl ection of the events related to the formation of the fi rst Czechoslovak Republic in history textbooks of the selected neighbouring countries (Poland, Slovakia, Austria, and Hungary as a “historical neighbour”) and to compare them with the Czech approach, as well as mutually with each other focusing on the characteristics of educational texts which are typical for historical narration in each of the given countries. We focused in particular on the secondary school textbooks and a specifi c interpretation of the concrete themes which are accentuated in the national explanatory texts, on the one hand, or suppressed, on the other. Th e content analysis shows that there is an apparent eff ort for an objective approach, however, we can fi nd there also stereotypical views which the authors of textbooks oft en repeatedly adopt or derive from the same specialized publications. Th e objectivity of their elaboration could be achieved by the elimination of inaccuracies, the simplifying characteristics leaving aside some essential facets of the problem and by overcoming a one-sided view focused only on one situation or event and neglecting other essential historical information.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Przeszłość obecna
Biogramy autorów

Denisa Labischová, University of Ostrava

Th e lecturer at the Department of Education towards Citizenship at the Pedagogical Faculty of Ostrava University.

Research interests:Th e research of historical memory, historical consciousness and historical stereotypes, the research into foreign history textbooks, a research-based teaching within thesocial and humanities subjects, the research of visual perception of a verbal and iconic text.

References: D. Labischová, Historical Consciousness in School Education, Ostrava 2013; D. Labischová, Co si uchováme v paměti? Empirický výzkum historického vědomí, Ostrava 2013; D. Labischová, B. Gracová, L. Zádrapová, Changes in European Consciousness within the Context of Education, Ostrava 2013; D. Labischová, B. Gracová, L. Zádrapová, Vědomí evropanství a jeho proměny v kontextu edukace, Ostrava 2013; D. Labischová, B. Gracová, Příručka ke studiu didaktiky dějepisu (A Guide to the Study of History Didactics), Ostrava 2008; D. Labischová, Čech závistivec – Rakušan byrokrat? Proměny obrazu Čechů, Rakušanů a jejich minulosti ve vědomí studující mládeže (Th e Czech envier – the Austrian-bureaucrat? Changes in the Image of the Czechs, the Austrians and their Past in the Consciousness of Young Students), Ostrava 2005.

Blažena Gracová, University of Ostrava

Associate professor at the Department of History at the Pedagogical Faculty of Ostrava University. Research interests: Th e research into Czech and foreign history textbooks, the research of historical consciousness, the issues of ethnic stereotypes in the context of history teaching, regional history – the issues of everydayness in the 20th century.

References: D. Labischová, B. Gracová, L. Zádrapová, Changes in European Consciousness within the Context of Education, Ostrava 2013.; D. Labischová, B. Gracová, L. Zádrapová, Vědomí evropanství a jeho proměny v kontextu edukace, Ostrava 2013; D. Labischová, B. Gracová, Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, Ostrava 2008; B. Gracová, Vědomosti a postoje české a polské studující mládeže (The Knowledge and Att itudes of the Polish Young Students), Ostrava 2004; B. Gracová, Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeže, Ostrava 1998. K. Jiřík a kol., Dějiny Ostravy (History of Ostrava), Ostrava 1993.

Bibliografia

 1. Absenger A., Der Mensch im Wandel der Zeiten 1, Wien 1999.
 2. Bartlová A., Letz R., Dejepis. Národné dejiny. Pre 3. ročník gymnázií, Bratislava 2005
 3. Brzozowski A, Szczepański G., Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918-2006. Podręcznik do historii dla klasy I liceum i technikum – zakres podstawowy, Warszawa 2012
 4. Dolecki R., Gutowski K., Smoleński J., Po prostu historia. Szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy, Warszawa 2012.
 5. Eigner E. et al., Zeitzeichen Geschichte und Kultur II WB, Linz 2002
 6. Gavora P., Úvod do pedagogického výzkumu, Brno 2000,
 7. Gracová B., Vědomosti a postoje české a polské studující mládeže, Ostrava 2004.
 8. Gracová B., “První republika v učebnicích našich sousedů”, Historica, 2005. č. 12, s. 299−312;
 9. Gracová B., “Češi a Poláci ve 20. století − obraz souseda na stránkách polských a českých dějepisných učebnic”, in: Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích, ed. B. Gracová,
 10. D. Labischová, J. Szymeczek, Ostrava 2014, p. 25-39.
 11. Hofer J., Paireder B., Netzwerk Geschichte@Politik 3. Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung,
 12. Lehr- und Arbeitsbuch für die 7. Schulstufe, Linz 2013
 13. Hueber G., Shröckenfuchs E., Einst und heute 7, Wien 2001.
 14. Kodajová D., Tonková D., Dejepis. Svetové dejiny. Pre 3. ročník gymnázií, Bratislava 2006
 15. Kováč D. et al., Dějepis 4. Slovensko v novom storočí, Bratislava 1997,
 16. Kováč D. , Kratochvíl V., Kamenec I., Dejepis pre 9. ročník ZŠ, Bratislava 2012. 53
 17. Kvaček R., “Ke vzniku Československa”, Český časopis historický, 1998, roč. 96, č. 4, p. 717−735;
 18. Labischová D., Čech závistivec – Rakušan byrokrat? Proměny obrazu Čechů, Rakušanů a jejich minulosti ve vědomí studující mládeže, Ostrava 2005.
 19. Labischová D., Co si uchováme v paměti? Empirický výzkum historického vědomí, Ostrava 2013.
 20. Letz R., Tonková M., Bocková A., Dejopis pre 3. ročnik gymnázii a atrednych škôl, Bratislava 2013
 21. Pfeiferová Š., Šubrt J., “Veřejné mínění o problematice českých dějin”, Naše společnost, 2009, č. 2,p. 16 -23;
 22. Pokorny, Lemberger, Lobner, Durch die Vergangenheit zur Gegenwart 7, Linz 2002.
 23. Průcha J., Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média, Praha 1998.
 24. Radziwiłł A., Roszkowski W., Historia 1871-1939. Podręcznik dla szkół średnich, Warszawa 1998
 25. Roszak S., Kłaczków J., Poznać przeszłość. Wiek XX. Nowa era, Warszawa 2011.
 26. Salamon K., Dejepis pre IV. ročník gymnázií, Budapest 1995.
 27. Schindlbauer M., Kröter G., Th ema: Geschichte. 7. Klasse. Vom 20. zum 21. Jahrhundert, Wien 2007
 28. Stradling R., Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro učitele, Rada Evropy 2003, český překlad Praha 2004.
 29. Száray M., Kaposi J., Dejepis 12 pre gymnáziá, Budapešť 2007.
 30. Szelągowska G., Ludzie − społeczeństwa − cywilizacje. Historia IX i XX wieku. Część III. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Warszawa 2002
 31. Šubrt, J. Vinopal, “K otázce historického vědomí obyvatel České republiky”, Naše společnost, 2010, č. 1, p. 9-20.