FORMING OF THE MEMORY OF ANDREJ HLINKA IN THE CATHOLIC ENVIRONMENT UP TO 1938

Main Article Content

Miriam Viršinská

Abstrakt

Th e anchoring of Andrej Hlinka in the consciousness of the Slovak society went through a number of changes. In the period of the existence of Austro-Hungary, the time of increasing Magyarization, Hlinka, as a result of the tragedy in Černova, he became a symbol of the struggle of the Slovaks for national freedom. Hlinka gained the aureole of a martyr fi ghting for the right of the Slovak nation for its separate existence. Aft er the foundation of the Czechoslovak Republic, Hlinka became the leader and Father of the Slovak nation, fi ghting for a greater freedom of the Slovak nation, this time in the form of autonomy within the new state. In the 1930s it was primarily his followers who nurtured the cult of Hlinka’s person, which fl ourished at the time of his seventieth birthday celebrations. Hlinka was at the time perceived as the greatest living Slovak and the man who had the greatest merit in reforming the Slovaks into a modern nation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Historia, kultura, pamięć

Bibliografia

 1. Astor B. C., Ave Hlinka, „Slovák”, 27 Sep 1924 (6), Nr. 221
 2. Bazovský Ľ., Andrej Hlinka 60-ročný, „Národnie noviny”, 28 Sep 1924(55), Nr. 76
 3. Čársky J., Silná osobnosť, Slovák, 27 Sep 1934 (16), No. 219
 4. Hlinka A., Na černovskom cintoríne, „Slovák”, 27 Oct 1923(5), Nr. 234
 5. Hlinka A., Otvorený list na dr. Augustína Rátha, rektora bratislavskej univerzity, „Slovák”, 18 Feb 1922(4), Nr. 40
 6. Holec R., Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť, Martin 1997 J. Vojtaššák, K jubileu Andreja Hlinku, „Slovák”, 27 Sep 1934, (16), Nr. 219
 7. Kolísek A., Andrej Hlinka, Bratislava 1924
 8. Kováč D., Charizma, triumfy a krok vedľa. Súdne procesy Andreja Hlinku, Storočie procesov, Bratislava 2013
 9. Letz R., Slovenské dejiny IV, 1914-1938, Bratislava 2010
 10. Macho P., Refl exia Andreja Hlinku v protestantskom prostredí, Milan Rastislav Štefánik v hlavách a v srdciach. Fenomén národného hrdinu v historickej pamäti, Bratislava 2011
 11. Mnoheľ Š., Slávime, „Slovák”, 27 Sep 1924 (6), Nr. 221
 12. R. Letz, Osobnosť Andreja Hlinku [w:] R. Letz, P. Mulík et al., Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku, Martin 2009
 13. Rázusa Martin, Spoločné zasadnutie ľudových klubov, „Slovák“, 28. 9. 1934, r. 16, nr. 220
 14. Seton-Watson R. W., Nábožensko-cirkevný problém, „Lidové noviny“, (32), 27 Jan 1924 s. 49
 15. Sidor K., Andrej Hlinka, Bratislava 1924
 16. Sidor K., Černová (1907-1937), Bratislava 1937
 17. Sidor K., Uväznenie Andreja Hlinku pred 30 rokmi, „Slovák”, 28 Jun 1936(18), Nr. 147
 18. Štefánik M. R., A. Hlinka v básnických a komemoratívnych textoch. Historická osobnosť ako národný symbol a jeho štylizácia, „Studia Academica Slovaca”, 2005(34), s. 367-395
 19. Tiso Jozef, Holdujúca reč posl. dr. Tisu, „Slovák“, 30. 9. 1934, r. 16, nr. 22
 20. Topolski J., O pojęciu bohaterów w historii. “Przegląd Humanistyczny”, 1996 (40), Nr. 1 (334), p. 19-26