Prokreacja i kooperacja. O futurystycznych postulatach reprodukcyjnych
PDF (English)

Słowa kluczowe

futuryzm
reprodukcja
populacja
immunizacja
komunizacja

Jak cytować

Baron-Milian, M. . (2019). Prokreacja i kooperacja. O futurystycznych postulatach reprodukcyjnych. Praktyka Teoretyczna, 34(4), 107–129. https://doi.org/10.14746/prt2019.4.6

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę analizy futurystycznego dyskursu pronatalistycznego na podstawie manifestów programowych oraz artystycznych realizacji. Postulaty reprodukcyjne, na szeroką skalę obecne w wystąpieniach polskich futurystów, sytuowane zwykle w obszarze typowego dla lat dwudziestych witalizmu, ukazane zostają w perspektywie biopolitycznej, eksponującej miejsce przecięcia tego, co biologiczne z horyzontem politycznym i społecznym. Autorka próbuje prześledzić zwłaszcza polityczne uwikłania „projektu populacyjnego” polskich futurystów, który wykazuje liczne paradoksy, sytuując się pomiędzy pronatalistyczną retoryką właściwą nacjonalistycznym dyskursom (z jednej strony, tym propagowanym przez F.T. Marinettiego, z drugiej natomiast, konstruowanym w Polsce bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości), a myśleniem w kategoriach wspólnoty, rozpoczynającej się od materialnych funkcji ciała. W tym drugim kontekście, reprodukcyjne postulaty są nie tylko atakiem na burżuazyjną moralność, ale ściśle wiążą się z futurystyczną krytyką wszelkich instytucji społecznych i aparatu państwa z jego biopolitycznymi dyspozycjami.

https://doi.org/10.14746/prt2019.4.6
PDF (English)

Bibliografia

Jasieński, Bruno. 1978. “Do narodu polskiego. Manifest.” In, Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki. Selected by H. Zaworska. Introduction by Zbigniew Jarosiński. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Jasieński, Bruno, Stern, Anatol. 1978. Wstęp do „Ziemi na lewo”. In Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki. Selected by H. Zaworska. Introduction by Zbigniew Jarosiński. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Baumgarth, Christa. 1987. Futuryzm. Trans. J. Tasarski. Warszawa: Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe.

Berghaus, Günter. 1996. Futurism and Politics: Between Anarchist Rebellion and Fascist Reaction. Oxford: Oxford University Press.

Blum, Cinzia Sartini. 1996. The Other Modernism. F. T. Marinetti’s Futurist Fiction of Power. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

Boy-Żeleński, Tadeusz. 1933. Piekło kobiet. Warszawa: Gebethner i Sp.

Delaperrière, Maria. 2004. Polskie awangardy a poezja europejska. Studium wyobraźni poetyckiej. Trans. A. Dziadek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Esposito, Roberto. 2013. Terms of the Political: Community, Immunity, Biopolitics. Trans. Rhiannon Noel Welch. New York: Fordham University Press.

Federici, Silvia. 2004. Caliban and The Witch. Women, the Body and Primitive Accumulation. New York: Autonomedia.

Foucault, Michel. 2010. Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Trans. Michał Herer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Foucault, Michel. 2007. Security, Territory, Population. Trans. Graham Burchell. London: Palgrave Macmillian.

Gajewska, Agnieszka. 2008. Hasło: feminizm. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Gazda, Grzegorz. 1974. Futuryzm w Polsce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Gentile, Emilio. 2003. The Struggle for Modernity. Nationalism, Futurism and Fascism. Westport, London: Praeger.

Kałwa, Dobrochna. 1997. “Głosy kobiet w sprawie planowania rodziny w świetle prasy z lat 1929-1932.” In, Kobieta i kultura życia codziennego wiek XIX i XX. Eds. A. Żarnowska, A. Szwarc. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Kolesnikoff, Nina. 1982. Bruno Jasieński: His Evolution from Futurism to Socialist Realism. Wilfrid Laurier University Press. Ontario.

Majerski, Paweł. 2001. Anarchia i formuły. Problemy twórczości poetyckiej Anatola Sterna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Marcinkowska-Gawin, Magdalena. 1997. “Boyownicy i boyowniczki.” Środowisko ‘Wiadomości Literackich.’” In, Kobieta i kultura życia codziennego wiek XIX i XX. Eds. A. Żarnowska, A. Szwarc. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Marinetti, Filippo Tommaso. 2009. “Manifesto of the Italian Futurist Party.” In, Futurism. An Anthology. Eds. L. Rainey, C. Poggi, L. Wittman. New Haven and London: Yale University Press.

Mauro, Evan. 2013. “The Death and Life of the Avant-Garde.” Mediations. Journal of the Marxist Literary Group 1–2.

Orban, Clara. 1995. “Women, futurism and fascism.” In, Mothers of Invention. Women, Italian Fascism and Culture. Ed. R. Pickering-Iazzi. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.

Pacewicz, Krzysztof. 2017. Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych. Warszawa: PWN.

Pfeifer, Kasper. 2018. “Mężczyźni przyszłości: futuryzm i peryferyjna męskość. Prolegomena.” Wielogłos 4.

Rainey, Lawrence. 2009b. “Manifestos and Theoretical Writing.” In, Futurism. An Anthology. Eds. L. Rainey, C. Poggi, L. Wittman. New Haven and London: Yale University Press.

Rainey, Lawrence. 2009c. “F. T. Marinetti and the Development of Futurism.” In, Futurism. An Anthology. Eds. L. Rainey, C. Poggi, L. Wittman. New Haven and London: Yale University Press.

Ratajczak, Mikołaj. 2011. “Poza paradygmat immunizacji: biopolityka w projekcie filozoficznym Roberta Esposita.” Praktyka Teoretyczna 2/3.

Re, Lucia. 2009. “Mina Loy and the Quest for a Futurist Feminist Women”. In, The European Legacy: Toward New Paradigms.

Re, Lucia. 2016. “Mater-Materia. Maternal Power and the Futurist Avant-Garde.” In, The Great Mother. Women, Maternity and Power in Art and Visual Culture, 1900–2015. Ed. M. Gioni. Fondazione Nicola Trussardi.

Re, Lucia. 2019. “Women Futurists: Italian Women Artists and Writers.” In, Handbook of International Futurism. Ed. G. Berghaus. Berlin, Boston: De Gruyter.

Ritz, German. 2002. “Nowy świat i dawny wizerunek kobiety. Polska awangarda po roku 1918 a kulturowe aspekty płci.” In, Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Spackman, Barbara. 1996. Fascist Virilities: Rhetoric, Ideology, and Social Fantasy in Italy. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Stern, Anatol. 1986. Wiersze zebrane. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Strożek, Przemysław. 2012. Marinetti i futuryzm w Polsce 1909–1939. Obecność—kontakty— wydarzenia. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.

Śniecikowska, Beata. 2008. “Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wat, Aleksander. 1997. Poezje. Pisma zebrane. Vol. 1. Eds. A. Micińska, J. Zieliński. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.

Ważyk, Adam. 1982. “Dziwna historia awangardy.” In, Dziwna historia awangardy. Kraków: Wydawnictwo Czytelnik.

Wittman, Laura. 2009. “Stars-in-freedom and the dark night of futurism.” In, Futurism. An Anthology. Eds. L. Rainey, C. Poggi, L. Wittman. New Haven and London: Yale University Press.