Obrazy czarności. Dzicy, robotnicy i kształtowanie się kontrwyobraźni w Niemczech (1884-1925)
PDF (English)

Słowa kluczowe

kontrwizualność
wizualność
kolonializm
rasa
propaganda
rasizm

Jak cytować

Więckiewicz, A. . (2020). Obrazy czarności. Dzicy, robotnicy i kształtowanie się kontrwyobraźni w Niemczech (1884-1925). Praktyka Teoretyczna, 36(2), 137–174. https://doi.org/10.14746/prt2020.2.6

Abstrakt

Autorka analizuje obrazy kolonizowanych Afrykanów i europejskich robotników przedstawianych jako grupy zniewolone zarówno przez kapitalizm, jak i imperializm — wyobrażenia zasilające społeczną wyobraźnię w Niemczech po Konferencji Berlińskiej (1884-1885). Celem artykułu jest wprowadzenie koncepcji
„kontrwyobraźni” i ukazanie, w jej świetle, w jaki sposób obrazy motłochu mogły łączyć się z wizualizacjami czarnych niewolników. Autorka dowodzi, że obie grupy były traktowane jako realne zagrożenie dla porządku społecznego w Niemczech oraz dla niemieckiej Kultur na przełomie XIX i XX wieku. Pierwsza część artykułu została poświęcona wizualnej warstwie czasopisma satyrycznego Simplicissimus. W drugiej części podjęto zaś namysł nad agresywną propagandą przeciwko okupacji Nadrenii przez kolonialne wojska francuskie. Autorka opisuje mechanizmy przedstawiania czarnych żołnierzy oraz wskazuje na antykolonialne rekcje na kampanię przeciw „Czarnej hańbie”.

https://doi.org/10.14746/prt2020.2.6
PDF (English)

Bibliografia

Allen, Ann Taylor. 1984. Satire and Society in Wilhelmine Germany. Kladderadatsch and Simplicissimus 1890-1914. Kentucky: The University Press of Kentucky.

Anderson, Benedict. 1996. L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme. Transl. by Pierre-Emmanuel Dauzat. Paris: Édition la Découverte.

Blackshire-Belay, Carol Aisha. 1996. The African-German Experience. Critical Essays. Connecticut-London: Praeger.

Burmeister Ralf. 2007. Hannah Höch. Aller Anfang ist DADA. Bonn-Ostfildern: Berlinische Galerie, Hatte Cantz Verlag.

Campt, Tina. 2004. Other Germans. Black Germans and the Politics of Race, Gender, and Memory in the Third Reich. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Campt, Tina. 2003. “Converging Spectres of an Other Within. Race and Gender in Prewar Afro-German History.” Callaloo vol. 26/2.

Collar Peter. 2013. The Propaganda War in the Rhineland. Weimar Germany, Race and Occupation after World War I. London-New York: I.B. Tauris.

Elias, Norbert. The Civilizing Process, Vol. I. The History of Manners. Oxford: Blackwell, 1969. Simplicissimus. 1898-1907. http://www.simplicissimus.info/index.php?id=6.

Frierichsmeyer, Sara and Susanne Zantop. 2011. The Imperialist Imagination. German Colonialism and Its Legacy. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Garsha, Jeremiah. 2014. “Picturing German Colonialism. Simplicissimus special 1904 issue.” Przegląd Zachodni vol. 1.

Gilman, Sander L. 1985. “Black Bodies, White Bodies. Towards the Iconography of Female Sexuality in Late Nineteenth-Century Art, Medicine and Literature.” Critical Inquiry vol. 12/1.

Gründer, Horst, i Hermann Hier. 2017. Die Deutschen und Ihre Kolonien. Ein Überblick. Berlin: be.bra Verlag.

Mirzoeff, Nicholas. 2011. The Right to Look. A Counterhistory of Visuality. Durham-London: Duke University Press.

Mitchell, W. J. T. 2012. Seeing through Race. Cambridge-London: Harvard University Press.

Mühlhahn Klaus. 2019. Making China Modern: From the Great Qing to Xi Jinping. Cambridge: Harvard University Press.

Naranch, Bradley and Geoff Eley. 2014. German Colonialism in a Global Age. Durham-London: Duke University Press.

Rancière, Jacques. 2004. The Politics of Aesthetics. The Distribution of the Sensible. Transl. by Gabriel Rockhill, London-New York: Continuum International Publishing Group.

Taylor, Charles. 2004. Modern Social Imaginaries. Durham-London: Duke University Press.

Weir, Todd. 2010. “Between Colonial Violence and Socialist Worldview: The Conversion of Ernst Däuming.” German History vol. 28.

Sobich, Frank Oliver. 2006: Schwarze Bestien, rote Gefahr: Rassismus und Antisozialismus im deutschen Kaiserreich. Frankfurt-New York: Campus Verlag.

Wigger, Iris. 2010. “‘Black Shame’. The Campaign Against ‘Racial Degeneration’ and Female Degradation in Interwar Europe.” Race & Class vol. 51/3.

Wigger, Iris. 2017. The Black Horror on the Rhine. Intersections of Race, Nation, Gender, and Class in 1920s Germany. London: Palgrave Macmillan.