Jaka wspólnota? Pojęcie wspólnoty w dyskursie „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”

Main Article Content

Maciej Szlinder

Abstrakt

Analiza sposobów używania pojęcia wspólnoty w ww. dziennikach oraz ich połączeń w ramach szerszych struktur dyskursywnych. Hegemonizacja wspólnoty w ideologii narodowej i religijnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szlinder, M. (2010). Jaka wspólnota? Pojęcie wspólnoty w dyskursie „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”. Praktyka Teoretyczna, 1, 5-26. https://doi.org/10.14746/prt.2010.1.2
Dział
WSPÓLNOTA JAKO ŹRÓDŁO CIERPIEŃ
Biogram autora

Maciej Szlinder

Maciej Szlinder (ur. 1986) – filozof, socjolog, tłumacz, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, w którym przygotowuje racę doktorską na temat powszechnego dochodu podstawowego. Członek redakcji czasopisma „Praktyka Teoretyczna”. Zainteresowania badawcze: myśl marksistowska, styk filozofii społecznej, ekonomii politycznej, socjologii gospodarki i polityki społecznej. Publikował m. in. w „Praktyce Teoretycznej”, „Nowej Krytyce”, „Filo-sofiji”, „Homo Communicativus”, „Przeglądzie Ekonomicznym”. Aktualnie przebywa na stażu w Red Renta Básica w Barcelonie (hiszpańskiej Sieci na rzeczDochodu Podstawowego).

Bibliografia

 1. Bartoszewski W. 2004. „Europa, wspólnota ducha”. Gazeta Wyborcza. 24 stycznia.
 2. Foucault M. 1998. Nadzorować i karać: narodziny Więzienia. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 3. Foucault M. 1998. Trzeba bronić społeczeństwa: wykłady w Collège de France 1976. Warszawa: KR.
 4. Frank T. 2008. Co z tym Kansas?: czyli opowieść o tym, jak konserwatyści zdobyli serce Ameryki. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 5. Gardawski J. 2009. Świat pracy a fordyzm i postfordyzm. W Polacy pracujący a kryzys fordyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 6. Grzybczak J. 2000. Słowa sztandarowe w opiniach czytelników wybranych dzienników oraz słuchaczy Radia Maryja. Raport niepublikowany, Kraków.
 7. Howarth D. 2008. Dyskurs. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 8. Jan Paweł II. 2005. Pamięć i tożsamość: rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków: Znak.
 9. Klein N. 2008. Doktryna szoku. Warszawa: Muza.
 10. Laclau E. 2004. Emancypacje. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 11. Laclau E., C. Mouffe. 2007. Hegemonia i socjalistyczna strategia: przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 12. Malewska H. 1985. Panowie Leszczyńscy, Kraków: Znak.
 13. Mannheim K. 1992. Ideologia i utopia. Lublin: Wydawnictwo Aletheia.
 14. Mouffe C. 2008. Polityczność: Przewodnik „Krytyki Politycznej”. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 15. Nowak A. 2007. „Pytania o sens wspólnoty”. Rzeczpospolita. 20 października.
 16. Pisarek W. 1983. Analiza zawartości prasy. Kraków.
 17. Podemski K. 1989. Analiza wiedzy społecznej kreowanej przez środki masowego przekazu: przypadek tygodników polskich w 1981 roku. W Poza granicami socjologii ankietowej. Warszawa.
 18. Sennett R.. 2006. Korozja charakteru: osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie. Warszawa: Muza.
 19. Wildstein B. 2004. „Mobilność i tradycja”. Rzeczpospolita. 23 sierpnia.
 20. Wojciechowski M. 2003. „Albo Kościół, albo państwo?”. Rzeczpospolita. 19 lipca.
 21. Życiński J. 2000. „Chrześcijańska wspólnota krwi”. Gazeta Wyborcza. 8 stycznia.