Pressto.

Nagłowek strony

Vol 1 (2010)

WSPÓLNOTA

Spis treści

Wstęp
Praktyka Teoretyczna 1-4

WSPÓLNOTA JAKO ŹRÓDŁO CIERPIEŃ

Jaka wspólnota? Pojęcie wspólnoty w dyskursie „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” PDF
Maciej Szlinder 5-26
Ku wspólnocie posttradycyjnej. Axel Honneth jako krytyk komunitariańskiej filozofii politycznej PDF
Ariel Modrzyk 27-40
Ideał wspólnoty i polityka różnicy PDF
Iris Marion Young 41-66

WSPÓLNOTA I MIASTO

Sztuka wspólnoty Krzysztofa Wodiczki. Wokół Projekcji Poznańskiej PDF
Piotr Juskowiak 67-80
Polityka dla miast, miasta dla polityki. O możliwości (i konieczności) radykalnej polityki miejskiej PDF
Wiktor Marzec 81-92

POSZERZANIE WSPÓLNOTY

Ku wspólnocie posthumanistycznej: ontologia, epistemologia, etyka. PDF
Marietta Radomska 93-115
Wspólnota poszerzona - spotkania ludzkich i pozaludzkich aktorów PDF
Agnieszka Kowalczyk 116-135

TO, CO WSPÓLNE I JEGO PODMIOT

Manifest – Wzmocnić to, co wspólne! Teraz! PDF
Time for commons Time for commons 136-144
Dobro wspólne a komunizm. PDF
Michael Hardt 145-158
Wielość: produkcja wspólnotowości PDF
Mikołaj Ratajczak 159-188

AUTOREFLEKSJA UNIWERSYTETU – WSPÓLNOTA

Communique z nieobecnej przyszłości – kres życia studenckiego PDF
Reaserch and Destroy Reaserch and Destroy 189-202
Uniwersytet rynkowy czy wspólnotowy? PDF
Piotr Kuligowski 203-208
Uniwersytet to akcelerator podziałów klasowych PDF
Andrzej Nowak, Krystian Szadkowski 209-216

WSPÓLNOTOWE EKSPERYMENTY W LITERATURZE I SZTUCE

POEZJA PDF
Maciej Gierszewski, Jaś Kapela, Andrzej Szpindler 217-226
Youtube PDF
Szczepan Kopyt 227-230
Na czym polega Twoja lewicowość? PDF
Jaś Kapela 231-232
Przez długi czas kładłem się spać pisemnie. Zbyt długi czas! – z Grzegorzem Jankowiczem rozmawia Krystian Szadkowski PDF
Grzegorz Jankowicz 233-240


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo