Polityka dla miast, miasta dla polityki. O możliwości (i konieczności) radykalnej polityki miejskiej

Main Article Content

Wiktor Marzec

Abstrakt

Tekst podejmuje problem rzekomej bezalternatywności globalnych przemian dla realiów miejskiego życia. Miasto jako naturalnie wspólnotową, „komunistyczną” forma ludzkiego życia i może okazać się obszarem, w którym niezależnie od ogólnych trendów można realizować lewicową, „dospołeczną” politykę. Już istniejące formy szeroko rozumianej władzy mogą skutecznie oddziaływać na miejskie relacje społeczne. Wartości i normy są powszechnie delegowane na miejską materialność, a świadome kształtowanie nawet najdrobniejszych elementów miejskiej przestrzeni ma niepoślednie konsekwencję dla stosunków społecznych. Jeśli po części kryzys polityki jako formy organizacji życia wspólnoty wynika z przemian przestrzennych to można pomyśleć takie kroki, które z powrotem, wychodząc od miejskiej materialności, doprowadzą do odrodzenia politycznych podmiotów. Miasto jest ich realnym miejscem życia i działania i może stać się zarówno zbiorem biologicznych konsumentów jak i na nowo wspólnota polityczną.   Okazuje się wtedy nie tylko obszarem zależnym od światowego kapitalizmu, ale precyzyjnie tym miejscem, gdzie skala zachodzących procesów jest przynajmniej częściowo łatwiejsza do konceptualnego ogarnięcia. Dlatego może stać się punktem wyjścia dla radykalnej polityki demokratycznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marzec, W. (2010). Polityka dla miast, miasta dla polityki. O możliwości (i konieczności) radykalnej polityki miejskiej. Praktyka Teoretyczna, 1, 81-92. https://doi.org/10.14746/prt.2010.1.6
Dział
WSPÓLNOTA I MIASTO
Biogram autora

Wiktor Marzec

Wiktor Marzec (1985) – doktorant w Instytucie Socjologii UŁ i in spe magister filozofii, stypendysta MNiSW oraz Uniwersytetu w Tartu, Estonia (studia z zakresu semiotyki i gender studies). Interesuje się kulturowymi aspektami metropolitalnej nowoczesności, kulturą nieponowoczesnej Łodzi, teorią społeczną, filozofią polityki oraz socjologią seksualności.  

Referencje

 1. Abriszewski K. 2008. Poznanie. zbiorowość. polityka: analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura. Kraków: Universitas.
 2. Agamben G. 2008. Homo sacer: suwerenna władza i nagie życie. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 3. Arendt H. 2000. Kondycja ludzka. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 4. Beck U. 2005. Władza i przeciwwładza w epoce globalnej: nowa ekonomia polityki światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 5. Bielik-Robson A. 2010. Rozbita konstelacja: teologia Agambena między tragedią a mesjanizmem. W Agamben: Przewodnik „Krytyki Politycznej”. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 6. Certeau M. 2008. Wynaleźć codzienność: sztuki działania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 7. Foucault M. 1980. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. New York: Vintage.
 8. Foucault M. 1995. Wola wiedzy. W Historia seksualności. Warszawa: Czytelnik.
 9. Foucault M. 1998. Nadzorować i karać: narodziny więzienia. Warszawa: Aletheia.
 10. Foucault M. 1998. Trzeba bronić społeczeństwa: wykłady w College de France 1976. Warszawa: Aletheia.
 11. Freud Z. 1994. Poza zasadą przyjemności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Hardt M., Negri A. 2005. Imperium. Warszawa: W.A.B..
 13. Laclau E. 2010. Nagie życie czy społeczne nie wiadomo co?. W Agamben: Przewodnik „Krytyki Politycznej”. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 14. Latour. B. 1992. Where Are the Missing Masses?: Sociology of a Few Mundane Artefacts. W Shaping Technology. Building Society: Studies in Sociotechnical Change. Cambridge: The MIT Press.
 15. Mannheim K. 2008. Ideologia i utopia. Warszawa: Aletheia.
 16. Marks K., Engels F. 1981. Manifest Partii Komunistycznej. W Dzieła wybrane. t. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 17. Nawratek K. 2008 Miasto jako idea polityczna. Kraków: Korporacja Ha!art.
 18. Park R. 1967. On Social Control and Collective Behavior. Chicago: University of Chicago Press.
 19. Sennett. R. 1996. Ciało i kamień: człowiek i miasto w cywilizacji zachodu. Gdańsk: MARABUT.
 20. Swyngedouw E. 2007. The Post-Political City. In Urban Politics Now: Re-Imagining Democracy in the Neoliberal City. Rotterdam.
 21. Thurow L. C. 1999. Przyszłość kapitalizmu: jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.