Ku wspólnocie posttradycyjnej. Axel Honneth jako krytyk komunitariańskiej filozofii politycznej

Main Article Content

Ariel Modrzyk

Abstrakt

Artykuł przedstawia podstawowe założenia filozofii komunitariańskiej i wskazuje na sprzeczności w niej występujące. Pozytywną alternatywą względem refleksji komunitarian ma być koncepcja wspólnoty post – tradycyjnej Axela Honnetha.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Modrzyk, A. (2010). Ku wspólnocie posttradycyjnej. Axel Honneth jako krytyk komunitariańskiej filozofii politycznej. Praktyka Teoretyczna, 1, 27-40. https://doi.org/10.14746/prt.2010.1.3
Dział
WSPÓLNOTA JAKO ŹRÓDŁO CIERPIEŃ
Biogram autora

Ariel Modrzyk

Ariel Modrzyk (1986) student socjologii. Zajmuje się teorią krytyczną,filozofią polityczną oraz strukturalnie i systemowo zorientowaną socjologią. Obecnie pracuje nad zagadnieniem uznania w filozofii Axella Honnetha, Jurgena Habermasa oraz Nancy Frazer.

Bibliografia

 1. Abramson J., Bussiere E. 2004. Wolność słowa i prawo do swobodnego przekazu. W Komunitarianie: wybór tekstów. Warszawa: Aletheia.
 2. Benhabib S. 2003. „Kryzys państwa narodowego: granice tożsamości obywatelskiej”. Przegląd Polityczny 62/63: 159-161.
 3. Benhabib S. 1992. Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics. New York.
 4. Bridges T. 2005. Kultura obywatelska. W Aktualność wolności: wybór tekstów. Warszawa: Aletheia.
 5. Brighouse H. 2007. Sprawiedliwość. Warszawa: Sic!.
 6. Bruce S. 2006. Fundamentalizm. Warszawa: Sic!.
 7. Etzioni A. 2004. Wspólnota responsywana: perspektywa komunitariańska. W Komunitarianie: wybór tekstów. Warszawa: Aletheia.
 8. Filipowicz S. 1997. Pochwała rozumu i cnoty: republikańskie credo Ameryki. Kraków: Znak.
 9. Fraser N., Honneth A. 2005. Redystrybucja czy uznanie?: debata filozoficzno-polityczna. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 10. Gauthier D. 2004. Liberalne indywiduum. W Komunitarianie: wybór tekstów. Warszawa: Aletheia.
 11. Giddens A. 2001. Poza lewicą i prawicą: przyszłość polityki radykalnej. Poznań: Zysk i S-ka.
 12. Herman J. 2000. Neokonserwatyzm, Poznań.
 13. Hirszowicz M. 2007. Stąd, ale dokąd?: społeczeństwo u progu nowej ery. Warszawa: Sic!.
 14. Honneth A. 1995. Struggle for Recognition: the Moral Grammar of Social Conflicts. Cambridge: MIT Press.
 15. Honneth A. 1999. The Social Dynamics of Disrespect: Situating Critical Theory Today. W
 16. Jurgen Habermas: a Critical Reader. Oxford.
 17. Honneth A. 2007. Negative Freedom and Cultural Belonging: an Unhealthy Tension in the Political Philosophy of Isaiah Berlin. W Disrespect: the Normative Foundations of Critical Theory. Cambridge.
 18. Honneth A. 2007. Post-traditional Communities: a Conceptual Proposal. W Disrespect: the Normative Foundations of Critical Theory. Cambridge.
 19. Jackson Preece J. 2007. Prawa mniejszości. Warszawa: PWN.
 20. Kymlicka W. 2004. Liberalizm a komunitarianizm. W Komunitarianie: wybór tekstów Warszawa: Aletheia.
 21. Kymlicka W., Norman W. 2005. Obywatelstwo w kulturowo różnorodnych społeczeństwach: problemy, konteksty, pojęcia. W Aktualność wolności: wybór tekstów. Warszawa: Aletheia.
 22. Prostak R. 2005. Liberalna autonomia, komunitarystyczna heteronomia: Charles Taylor jako krytyk teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa. W Aktualność wolności: wybór tekstów. Warszawa: Aletheia.
 23. Rosenblum N. L. 2005. Pluralizm, integralizm i polityczne teorie akomodacji religii. W Aktualność wolności: wybór tekstów. Warszawa: Aletheia.
 24. Sandel M. 2004. Republika proceduralna i nieuwarunkowana jaźń. W Komunitarianie: wybór tekstów. Warszawa: Aletheia.
 25. Sennett R. 2006. Korozja charakteru: osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie. Warszawa: Muza.
 26. Sennett R. 2009. Upadek człowieka publicznego. Warszawa: Muza.
 27. Szahaj A. 2000. Jednostka czy wspólnota?: spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”. Warszawa: Biblioteka Polityczna Aletheia.
 28. Śpiewak P. 2004. Komunitariańska platforma programowa. Społeczeństwo responsywne: prawa i obowiązki. W Komunitarianie: wybór tekstów. Warszawa: Aletheia.
 29. Śpiewak P. 2004. Obietnice demokracji. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 30. Śpiewak P. 2004. Poszukiwanie wspólnot. W Komunitarianie: wybór tekstów, Warszawa: Aletheia.
 31. Taylor Ch. 1994. The Politics of Recognition, W Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Princeton: Princeton University Press.
 32. Taylor Ch. 2004. Nieporozumienia wokół debaty liberalno-komunitariańskiej. W Komunitarianie: wybór tekstów. Warszawa: Aletheia.
 33. Walzer M. 2004 Liberalizm a praktyka separacji. W Komunitarianie: wybór tekstów. Warszawa: Aletheia.
 34. Walzer M. 2004. Komunitariańska krytyka liberalizmu. W Komunitarianie: wybór tekstów Warszawa: Aletheia.
 35. Walzer M. 2006. Polityka i namiętność: o bardziej egalitarny liberalizm. Warszawa: Muza.
 36. Walzer M. 2007. Sfery sprawiedliwości: obrona pluralizmu i równości. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 37. Wellmer A. 1994. Uwarunkowania kultury demokratycznej: przyczynek do debaty „liberałów” z „komunitarystami”. W Filozofia w dobie przemian. Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM.