Ideał wspólnoty i polityka różnicy

Main Article Content

Iris Marion Young

Abstrakt

Tekst dotyczy idei wspólnoty w filozofii dekonstrukcji i filozofii Szkoły Frankfurckiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Young, I. M. (2010). Ideał wspólnoty i polityka różnicy. Praktyka Teoretyczna, 1, 41-66. https://doi.org/10.14746/prt.2010.1.4
Dział
WSPÓLNOTA JAKO ŹRÓDŁO CIERPIEŃ
Biogram autora

Iris Marion Young

Iris Marion Young (1949-2006) - Profesora Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Chicago, związana z tamtejszym Centrum Gender Studies i programem dotyczącym Praw Człowieka. Przedmiotem jej zainteresowań była współczesna teoria polityczna, feministyczna teoria społeczna oraz normatywne analizy polityki państwowej. Jest autorką, m. in. książek: Justice and the Politics of Difference (1990), Throwing Like a Girl and Other Essays in Feminist Philosophy and Social Theory (1990), Intersecting Voices: Dilemmas of Gender, Political Philosophy, and Policy (1997), Inclusion and Democracy (2000) oraz On Female Body Experience: 'Throwing Like a Girl' and Other Essays (2005). 

Bibliografia

 1. Adorno T. 1986. Dialektyka negatywna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Alison D. 1978. Weaving the Web of Community. W „Quest: A Feminist Quaterly”. Volume IV.
 3. Balbus I. 1983. Marxism and Domination. Princeton: Princeton University Press.
 4. Bay Ch. 1981. Strategies of Political Emancipation. South Bend: Sage.
 5. Benhabib S. 1986. The Generalized and Concrete Other: Toward a Feminist Critique of Substitutionalist Universalism. Volume V.
 6. Berman M. 2006. Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu: rzecz o doświadczeniu ponowoczesności. Kraków: Universitas.
 7. Boyte H. C., Evans S. M. 1984. “Strategies in Search of America: Cultural Radicalism. Populism, and Democratic Culture”. Socialist Review. May to August: 73-100.
 8. Breines W. 1982. Community and Organization in the New Left: 1962-68. South Hadley: Rutgers University Press.
 9. Cornell D., Thurschwell A. 1986. “Feminism, Negativity and Intersubjectivity”. Praxis International. Volume V, Number IV.
 10. Dallmayr F. 1981. Twilight of Subjectivity: Contributionsto a Post-Structuralist Theory of Politics. Amherst.
 11. Derrida J. 1999. O gramatologii. Warszawa: Aletheia.
 12. Giddens A. 1979. Central Problems in Social Theory. Berkeley: University of California Press.
 13. Gilligan C. 1981. In a Different Voice. Cambridge: Harvard University Press.
 14. Gould C. 1978. Marx’s Social Ontology. Cambridge: MIT Press.
 15. Kristeva J. 1977. Polylogue. Paris: SEUIL.
 16. Lorde A. 1984. Sister Outsider. Trumansburg: Crossing Press.
 17. Manicas P. 1974. The Death of the State. New York: G. P. Putnam's Sons/Capricorn.
 18. Moss Kantner R. 1972. Commitment and Community: Communes and Utopias in Sociological Perspective. Cambridge: Harvard University Press.
 19. Plotke D. 1984. “Democracy, Modernization, and Democracy”. Socialist Review. Volume 14. March to April: 31-56.
 20. Ryan M. 1982. Marxism and Deconstruction. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
 21. Sandel M. 2009. Liberalizm a granice sprawiedliwości. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 22. Sawicki J. 1986. “Foucault and Feminism: Towards a Politics of Difference”. Hypatia: a Journal of Feminist Philosophy. Volume 1. Number 2: 23-36.
 23. Schmitt R. 1983. Alienation and Class. Cambridge: Schenkman Books.
 24. Shulman G. 1983. “The Pastorall Idyll of Democracy”. Democracy. Volume 3: 43-54.
 25. Taylor M. 1982. Community, Anarchy and Liberty. Cambridge: Cambridge University Press.
 26. Unger R. M. 1975. Knowledge and Politics. New York.
 27. Wolff R. P. 1978. The Poverty of Liberalism. Boston.
 28. Young I. M. 2010. Bezstronność i obywatelska sfera publiczna. Niektóre implikacje feministycznej krytyki teorii moralnej i politycznej. http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0087_iris_m_young.pdf.
 29. Young I. M. 1990. The Ideal of Community and the Politics of Difference. W Feminism/Postmodernism. New York: Routledge.