Uniwersytet to akcelerator podziałów klasowych

Main Article Content

Andrzej Nowak
Krystian Szadkowski

Abstrakt

Z dr Andrzejem W. Nowakiem rozmawia Krystian Szadkowski.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowak, A., & Szadkowski, K. (2010). Uniwersytet to akcelerator podziałów klasowych. Praktyka Teoretyczna, 1, 209-216. https://doi.org/10.14746/prt.2010.1.14
Dział
AUTOREFLEKSJA UNIWERSYTETU – WSPÓLNOTA
Biogramy autorów

Andrzej Nowak

Andrzej W. Nowak - doktor filozofii, adiunkt w Zakładzie Filozofii Społecznej i Politycznej w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu. Interesuje się filozofią współczesną, w tym filozofią społeczną i polityczną, problemami związanymi z pojmowaniem filozofii jako nauki krytycznej i jej związków z emancypacją społeczną. Interesuje go analiza systemów–światów Immanuela Wallerstein, a także socjologia wiedzy, szczególnie jej nieklasyczni przedstawiciele (Bruno Latour i inni).

Krystian Szadkowski

Krystian Szadkowski (1986) – student filozofii. Koordynator Projektu Agamben (2008/2009) oraz współtwórca Projektu Biopolityka realizowanych w Pracowni Pytań Granicznych.