Poza paradygmat immunizacji: biopolityka w projekcie filozoficznym Roberta Esposita

Main Article Content

Mikołaj Ratajczak

Abstrakt

Celem tekstu jest rekonstrukcja wybranych wątków z twórczości Roberta Esposita, które w opinii autora budują rdzeń omawianej koncepcji filozoficznej. Rekonstrukcja ta oscyluje wokół pojęć komunizacji, immunizacji, nowoczesności oraz biopolityki, a jej zadaniem jest uchwycenie wewnętrznego związku między tymi terminami. Elementem wiążącym komunizację i immunizację jest negatywność, która zarazem umożliwia wspólnotowe życie, jak i stanowi zagrożenie dla jej członków. Z racji faktu, że dialektyka między komunizacją
i immunizacją dotyczy, na najbardziej radykalnym poziomie, relacji między życiem i śmiercią, problematyka wspólnoty okazuje się być nieodłączna od zagadnienia biopolityki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ratajczak, M. (2011). Poza paradygmat immunizacji: biopolityka w projekcie filozoficznym Roberta Esposita. Praktyka Teoretyczna, 3, 173-186. https://doi.org/10.14746/prt.2011.3.7
Dział
PERSPEKTYWY BIOPOLITYKI
Biogram autora

Mikołaj Ratajczak

Mikołaj Ratajczak – absolwent filozofii i student germanistyki w ramach MISH UAM, interesuje się współczesną filozofią kontynentalną, historią filozofii niemieckiej oraz teoriami biopolityki.

Referencje

 1. Agamben G. 2008. Co zostaje z Auschwitz?: archiwum i świadek. Homo sacer III. Warszawa: Sic!.
 2. Agamben G. 2008. Homo sacer: suwerenna władza i nagie życie. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 3. Agamben G. 2008. Wspólnota. która nadchodzi. Warszawa: Sic!.
 4. Bataille G. 1998. Doświadczenie wewnętrzne. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 5. Bentham J. 1995. The Panopticon Writings. London: Verso.
 6. Benveniste E. 1974. Indo-European Language and Society. Miami.
 7. Borradori. G. 2008. Filozofia w czasach terroru. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie.
 8. Campbell T. 2008. Bios. Immunity. Life: the /ought of Roberto Esposito. W R. Esposito. Bios: Biopolitics and Philosophy. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 9. Derrida J. 1993. Farmakon. W Pismo filozofii. Kraków: Wydawnictwo KR.
 10. Derrida J. 1999. Wiara i wiedza: dwa źródła religii w obrębie samego rozumu. W Religia. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 11. Derrida. J. 1997. Politics of Friendship. London-New York: Verso.
 12. Esposito R. 2002. Immunitas: protezione e negazione della vita. Torino.
 13. Foucault M. 1988. Technologies of the Self: a Seminar with Michel Foucault. Massachusetts: University of Massachusetts Press.
 14. Foucault M. 1998. Trzeba bronić społeczeństwa: wykłady w College de France. 1976. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 15. Foucault M. 2010. Wola wiedzy. W Historia seksualności. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
 16. Haraway D. 1989. “The Biopolitics of Postmodern Bodies: Determination of Self in Immune System Discourse”. Di@er-ences (1).
 17. Hardt M.. Negri A. Rzecz-pospolita. Kraków: Korporacja Ha!art.
 18. Heidegger M. 1997. Czas światoobrazu. W Drogi lasu. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 19. Heidegger M. 2007. O istocie języka. W W drodze do języka. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 20. Klein J. 1982. Immunology: the Science of Self-Nonself Discrimination. New York: John Wiley & Sons Inc.
 21. Mauss M. 1972. The General Theory of Magic. London.
 22. Nancy J.-L. 2002. The Restlessness of the Negative. Minneapolis-London: University of Massachusetts Press.
 23. Nancy J.-L. 2010. Rozdzielona wspólnota. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskie Szkoły Wyższej.
 24. Sontag S. 1999. Choroba jako metafora: AIDS i jego metafory. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 25. Treichler P. 1987. „AIDS. Homophobia. and Biomedical Discourse: an Epidemic of Signification”. October 43 : 31-70.
 26. Treichler P. 1999. How to Have theory in Epidemic: Cultural Chronicles of AIDS. Duke.
 27. Virchow R. 1856. “Alter und neuer Vitalismus”. Archiv fur Pathologische Anatomie und Physiologie und fur Klinische Medizin 9.
 28. Virchow R. 1858. Die Cellularpathologie in ihrer Begrundung auf physiologische und pathologische Gewebelehre dargestellt. Berlin.