Alternowoczesność: genealogie komunizmu w trylogii Hardta i Negriego

Main Article Content

Mateusz Janik

Abstrakt

Poniższy tekst ma na celu prezentację wspólnej pracy Negriego i Hardta w szerszej perspektywie, jako próbę ustanowienia nowego modelu polityki, przekraczającego projekt nowoczesności, a jednocześnie zachowującego jego krytyczny potencjał. Hardt i Negri proponują ontologizację polityki jako alternatywę dla transcendentalnej struktury zapośredniczenia. Za sprawą tego gestu wprowadzają oni ponownie do politycznego dyskursu pojęcie komunizmu, rozumianego nie jako normatywnie ujmowane zadanie, lecz jako proces rozgrywający się w ramach materialnie ujmowanych stosunków społecznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Janik, M. (2011). Alternowoczesność: genealogie komunizmu w trylogii Hardta i Negriego. Praktyka Teoretyczna, 4, 33-43. https://doi.org/10.14746/prt.2011.4.3
Dział
RZECZ-POSPOLITA I DEMOKRACJA
Biogram autora

Mateusz Janik, Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN

MATEUSZ JANIK (1983) – filozof, doktorant
w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN. Zajmuje się filozofią społeczną i teorią krytyczną, ze szczególnym uwzględnieniem ontolgii politycznej i etyki. Jest autorem tekstów poświęconych Benedyktowi Spinozie, Louisowi Althusserowi i krytycznym koncepcjom nowoczeności.

Referencje

 1. Balibar E. 2011. Citoyen sujet et autres essais d'anthropologie philosophique. Paris.
 2. Bowring F. 2004. “From the Mass Worker to the Multitude: a Theoretical Contextualization of Hardt and Negri’s Empire”. Capital & Class 28 (2) : 101-132.
 3. Callinicos A. 2007. Antonio Negri and the Temptation of Ontology. W The Philosophy of Antonio Negri, t. 2. London: Palgrave Macmillan.
 4. Engels F. 1969. Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej. W Dzieła t. 21. Warszawa: Książka i Wiedza.
 5. Hardt M., A. Negri. 1994. Labor of Dionysus. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 6. Hardt M., A. Negri. 2005. Imperium. Warszawa: W.A.B.
 7. Hardt M., A. Negri. 2009. Commonwealth. Cambridge: Belknap Press.
 8. Marks K., F. Engels. 1962. Manifest komunistyczny. W Dzieła t. 4. Warszawa: Książka i Wiedza.
 9. Negri A. 2004. Spinoza’s Anti-Modernity. W Subversive Spinoza. Manchester-New York: Manchester University Press.
 10. Negri A. 2006. Political Descartes. London-New York: Verso.
 11. Negri A. 2011. Power and Ontology between Heidegger and Spinoza. W Spinoza Now. Minneapolis-London: University of Minnesota Press.
 12. Negri A. 1979. Marx au-delà de Marx: cahiers du travail sur les “Grundrisse”. Paris.
 13. Negri A. 2005. Domination and Sabotage: on the Marxist Method of Social Transformation [1977]. W Books for Burning. New York-London: Verso.
 14. Ratajczak M. 2010. „Wielość: produkcja podmiotowości”. Praktyka Teoretyczna 1 (1): 159-188.
 15. Silver B. 2009. Globalny proletariat: ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r. Warszawa: Bractwo Trojka.
 16. Virno P. 2004. A Grammar of the Multitude. Los Angeles: Semiotext(e).
 17. Žižek S. 2008. W obronie przegranych spraw. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.