Pressto.

Nagłowek strony

Vol 4 (2011)

WOKÓŁ RZECZY-POSPOLITEJ

Spis treści

Dobro wspólne i kres kapitalizmu PDF
Praktyka Teoretyczna 6-8

RZECZ-POSPOLITA I DEMOKRACJA

W poszukiwaniu Rzeczy-pospolitej PDF
Antonio Negri 11-18
Jak możliwa jest absolutna demokracja? PDF
Joanna Bednarek 19-31
Alternowoczesność: genealogie komunizmu w trylogii Hardta i Negriego PDF
Mateusz Janik 33-43

DOBRO WSPÓLNE I RÓŻNICA

Wokół dobra wspólnego Wywiad z Tonim Negrim przeprowadzony przez Filippa Del Lucchese i Jasona E. Smitha PDF
Antonio Negri, Filippo Del Lucchese, Jason E. Smith 47-68
Pięć tez o dobru wspólnym PDF
Gigi Roggero 69-83
Przekładanie różnic na to, co wspólne PDF
Anna Curcio 85-99

KRYTYKI

Potwory.Próba feministycznej lektury Rzeczy-pospolitej Hardta i Negriego PDF
Ewa Majewska 103-112
Analiza Rzeczy-pospolitej PDF
David Harvey 113-126
Odpowiedź Davidowi Harveyowi PDF
Antonio Negri, Michael Hardt 127-133

ANKIETA

Projekt Rzecz-pospolita PDF
Praktyka Teoretyczna 137
Program polityczny dla dwudziestego pierwszego wieku PDF
Sandro Chignola 139-142
O Rzeczy-pospolitej i nierozwia¸zanych sprzecznos'ciach PDF
Alvaro Reyes 143-145
Widma tego, co wspólne, oraz diagram wartości PDF
Matteo Pasquinelli 147-151
Kartografie anty- i alternowoczesności PDF
Sandro Mezzadra 153-157
Krótka uwaga odnośnie różnic i tego, co wspólne, w Rzeczy-pospolitej PDF
Anna Curcio 159-161
O co walczymy? PDF
Jason Francis McGimsey 163-167
Rzecz-pospolita. Nowe maszyny tego, co wspólne PDF
Gerald Raunig 165-168
W stronę instytucji dobra wspólnego PDF
Gigi Roggero 169-173

VARIA

Foucault czyta Marksa. Marks czyta Foucaulta.
Michal Kozłowski 177-184
Poststrukturalistyczna teoria dyskursu i empiryczne badania społeczne PDF
Wiktor Marzec 185-198

RECENZJE I OMÓWIENIA

Utopia? Tak, poproszę! PDF
Joanna Bednarek 201-207
Utopia popularna.Kilka uwag o książce Tomasza Majewskiego Dialektyczne feerie: szkoła frankfurcka i kultura popularna PDF
Wiktor Marzec 209-214


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo