Utopia popularna.Kilka uwag o książce Tomasza Majewskiego Dialektyczne feerie: szkoła frankfurcka i kultura popularna

Main Article Content

Wiktor Marzec

Abstrakt

Recenzja książki: Majewski T. 2011. Dialektyczne feerie: szkoła frankfurcka i kultura popularna

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marzec, W. (2011). Utopia popularna.Kilka uwag o książce Tomasza Majewskiego Dialektyczne feerie: szkoła frankfurcka i kultura popularna. Praktyka Teoretyczna, 4, 209-214. https://doi.org/10.14746/prt.2011.4.22
Dział
RECENZJE I OMÓWIENIA
Biogram autora

Wiktor Marzec, doktorant w Katedrze Socjologii Kultury UŁ

WIKTOR MARZEC (ur. 1985) – łodzianin z urodzenia i z wyboru, socjolog i filozof, doktorant w Katedrze Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, stypendysta Uniwersytetu w Tartu, Estonia (studia z zakresu semiotyki i gender studies). Interesuje się kulturowymi aspektami metropolitalnej nowoczesności, kulturą nieponowoczesnej Łodzi, teorią społeczną, filozofią polityki oraz socjologią seksualności. Obecnie pracuje w przestrzeni pomiędzy socjologią historyczną, filozofią tego, co polityczne i teorią dyskursu. Bada procesy mobilizacji politycznej w okresie rewolucji 1905 roku z pomocą teorii dyskursu Ernesto Laclaua. Publikuje w różnych dziwnych pismach i czasem prowadza dyskusję w świetlicy Krytyki Politycznej w Łodzi. Pomiędzy jeździ rowerem w różnym terenie i wyprawia się na wschodnioeuropejskie peryferia kapitalizmu.