Potwory.Próba feministycznej lektury Rzeczy-pospolitej Hardta i Negriego

Main Article Content

Ewa Majewska

Abstrakt

W moim tekście staram się zarysować pewne wątki wynikające z feministycznej lektury książki Commonwealth Negriego i Hardta. Podkreślam przede wszystkim kwestie związane z pracą biopolityczną i tematyką rozwijaną w feministycznej analizie pracy reprodukcyjnej i opiekuńczej, kwestie związane z ciałem i seksualnością. Podnoszę też kilka kontrowersji odnośnie do zajmowania pozycji wykluczonych – tu: kolonialnych wykluczonych, odnoszę się przy tym do obserwacji na ten temat dokonanych przez Gayatri Spivak w tekście Czy podporządkowani inni mogą przemówić? Wychodzę przy tym z założenia, że jako interesujący projekt teorii emancypacyjnej, książka Negriego i Hardta jest zdecydowanie warta takiej dyskusji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Majewska, E. (2011). Potwory.Próba feministycznej lektury Rzeczy-pospolitej Hardta i Negriego. Praktyka Teoretyczna, 4, 103-112. https://doi.org/10.14746/prt.2011.4.07
Dział
KRYTYKI
Biogram autora

Ewa Majewska

DR EWA MAJEWSKA (1978) – filozofka feministyczna, aktywistka. Studiowała filozofię oraz romanistykę i gender studies na UW, wykładała na Gender Studies UW i PAN. W latach 2009-2010 – visiting scholar uniwersytetóww Berkeley, USA i Orebro, Szwecja. Adiunkt w Instytucie Kultury UJ. Jest autorką i redaktorką książek: Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny (Warszawa 2009); Zniewolony Umysł II. Neoliberalizm i jego krytycy, (Kraków 2007; wraz z Janem Sową). Publikowała teksty i przekłady w: „Signs, Transverse”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”; „Le Monde Diplomatique” (ed. polska)

Bibliografia

 1. Adorno T., M. Horkheimer. 2010. Pojęcie oświecenia. W Dialektyka oświecenia: fragmenty filozoficzne. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 2. Anzaldua G. 2011. “Borderlands”. Signs. Journal of Women in Culture 37 (1).
 3. Benhabib S., D. Cornell. 1998. Feminism as Critique. New York: University of Minnesota Press.
 4. Butler J. 2008. Uwikłani w płeć: feminizm i polityka tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 5. Butler J., Spivak G. 2007. Who Sings the Nation State?: Language. Politics. Belonging. London: Seagull Books.
 6. Federici S. 2010. „Niestabilne zatrudnienie: perspektywa feministyczna”. Przegląd Anarchistyczny 11 : 165-172.
 7. Foucault M. 2000. Czym jest oświecenie?. W Filozofia. historia. polityka: wybór pism. Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Hardt M., A. Negri. 2005. Multitude: War and Democracy in the Age of Empire. New York: Penguin Books.
 9. Hardt M., A. Negri. 2012. Rzecz-pospolita: poza własność prywatną i dobro publiczne. Kraków: Korporacja Ha!art.
 10. Hardt M., A. Negri. 2009. Commonwealth. Cambridge: Belknap Press.
 11. Hooks B. 2012. Teoria feministyczna: od marginesu do centrum. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 12. Irigaray L. 1977. Le marche des femmes. W Ce sexe qui n’en n’est pas un. Paris.
 13. Jaggar A. M. 1983. Feminist Politics and Human Nature. Oxford.
 14. Majewska E. 2011. “BorderXing with Gloria Anzaldua”. Signs. Journal of Women in Culture 37(1) : 34-41 .
 15. Marks K. 1968. Do L. Feurbacha w Bruckbergu 11 sierpnia 1844 r. W K. Marks. F. Engels. Dzieła t. 27. Warszawa.
 16. Moraga Ch. 2011. “Loving in the War Years” Signs. Journal of Women in Culture 37(1).
 17. Spivak G. 1999. A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present. London: Harvard University Press.
 18. Spivak G. 2011. „Czy podporządkowani inni mogą przemówić?”. Krytyka Polityczna 24-25: 196-239.
 19. Środa M. 2003. Indywidualizm i jego krytycy. Warszawa: Fundacja Aletheia.